De kwaliteit van landbouwgronden is in diverse Aziatische landen de afgelopen decennia hard achteruit gegaan. Oorzaken zijn onder meer erosie, vervuiling en verzilting. China kampt met bodemverontreiniging als gevolg van onder meer het lozen van giftig afval uit mijnen en metaalindustrie en werkt aan geteeld voedsel dat veilig is voor mens en dier. India wil bodemverbetering en biedt boeren landbouwpraktijken die bodemdegradatie tegen kunnen gaan. In Myanmar wordt gewerkt aan de introductie van mobiele applicaties voor locatie-specifieke bemestingsadviezen. Japan zet in op betere verwaarding van mest door subsidieprogramma’s voor mestverwerking en biogasvergisting.

Bodemverbetering in Azië

Lees meer over de huidige ontwikkelingen rond bodemverbetering in deze Aziatische landen en wat hierin de rol is van het landbouwattachénetwerk.

India in actie tegen achteruitgang bodemkwaliteit

De kwaliteit van landbouwgronden is in India afgelopen decennia hard achteruit gegaan. Met onder andere bodemgezondheidskaarten neemt de overheid maatregelen om bodems te verbeteren.

Lees verder

App voor beter bodembeheer in Myanmar

Het landbouwpotentieel van Myanmar is gigantisch, zowel in productiecapaciteit als in marktkansen. Veel Nederlandse bedrijven zijn in dit land actief. Met de ontwikkeling van een mobiele applicatie voor locatie-specifieke bemestingsadviezen is Nederland koploper.

Lees verder

China pakt bodemverontreiniging aan

Veel landbouwgebieden in China kampen met bodemverontreiniging als gevolg van onder meer het lozen van giftig afval uit mijnen en metaalindustrie. Daardoor kunnen gewassen als rijst en bladgroenten te hoge gehalten aan cadmium of arseen bevatten.

Lees verder

Japan wil met dierlijke mest naar circulair voedselsysteem

Japan loopt voorop met het gebruik van reststromen in varkensvoer. Maar het land weet nog niet zo goed wat het met de mest aan moet. Maar om de eigen boeren te beschermen, stelt Japan begrenzende maatregelen uit.

Lees verder