Watertekort en verzilting zijn cruciale thema's in het Midden-Oosten. In Egypte en Jordanië is water schaars. Dat is geen reden om het belang van een goede bodem te vergeten. In deze landen wil Nederland bijdragen aan de ontwikkeling van de tuinbouw door efficiënter gebruik te maken van water en energie. In Iran en Irak neemt het areaal verzilte landbouwgrond toe. Dat leidt tot armoede, sociale ontwrichting en migratie. Er zijn maatregelen denkbaar om zilte gronden weer productief te maken. Nederlandse bedrijven en kennisinstellingen kunnen hierbij een ondersteunende rol spelen.

Bodemverbetering in het Midden-Oosten

Lees meer over de huidige ontwikkelingen rond bodemverbetering in deze landen in het Midden-Oosten en wat hierin de rol is van het landbouwattachénetwerk.

Zeekraal

Zilte teelt is een kans voor Iran en Irak

Het areaal verzilte landbouwgrond in Iran en Irak neemt toe. Er zijn maatregelen denkbaar om zilte gronden weer productief te maken. Nederlandse bedrijven en kennisinstellingen kunnen hierbij een ondersteunende rol spelen.

Lees verder

Een vruchtbare bodem voor samenwerking met Egypte en Jordanië

In Egypte en Jordanië is water schaars. Dat is geen reden om het belang van een goede bodem te vergeten. In deze landen wil Nederland bijdragen aan de ontwikkeling van de tuinbouw door efficiënter gebruik te maken van water en energie.

Lees verder