In veel Afrikaanse landen is lowtech en midtech tuinbouw bezig met een opmars. In Zuid-Afrika wordt bedekte teelt gezien als wapen tegen klimaatverandering. Dat geldt ook voor Nigeria, een land dat bovendien kampt met een enorme bevolkingsgroei. De tuinbouw in Ivoorkust krijgt een impuls door een nieuw kenniscentrum, mede mogelijk gemaakt door Nederlandse bedrijven. In Ghana bouwt een Ghanees-Nederlands samenwerkingsverband komend jaar een demonstratie- en trainingscentrum nabij de hoofdstad Accra. Sinds 2001 is de productie in kassen in Algerije toegenomen van ruim 4.300 tot ruim 15.800 hectare in 2018. Er zijn in dat land veel mogelijkheden voor modernisering van de bedekte tuinbouw.
 

Bedekte voedingstuinbouw in Afrika

Ghana

Uitdaging Ghanese tuinbouw: meer opbrengst met minder input

De huidige productiecapaciteit in Ghana schiet tekort om aan de binnenlandse vraag naar groente en fruit te voldoen. De mogelijkheid om de productie te verhogen is er wel degelijk is, althans met de juiste middelen, aandacht en kennis.

Lees het artikel

Zuid-Afrika

Bedekte teelt in Zuid-Afrika als wapen tegen klimaatverandering

Bedekte teelt is in Zuid-Afrika bezig aan een opmars. Vooral grondloze teelt wordt gezien als het nieuwe boeren. Het is een wapen in de strijd tegen ondervoeding en klimaatverandering.

Lees het artikel

Algerije

Veel ruimte voor modernisering bedekte teelt in Algerije

Er zijn veel mogelijkheden voor de modernisering van de tuinbouwsector in Algerije, want het overgrote deel van de groenteteelt vindt nog plaats in tunnels.

Lees het artikel

Ivoorkust

Tuinbouw in Ivoorkust krijgt impuls door nieuw kenniscentrum

Ivoorkust is 's werelds grootste producent van cacao en is economisch grotendeels afhankelijk van landbouw. Om zijn eigen voedselzekerheid te waarborgen, richt dit land zijn strategie op de ontwikkeling van de markt voor voedselgewassen.

Lees het artikel

Nigeria

Vooruitzichten beschermde tuinbouw in Nigeria zijn veelbelovend

Om het voedselzekerheidsvraagstuk en de ecologische en economische uitdagingen in Nigeria aan te pakken, zijn forse veranderingen nodig in het voedselsysteem.

Lees het artikel

Ghana

Nederlandse technologie in Ghanees kenniscentrum tuinbouw

Verhoging van de productie van groenten heeft in Ghana hoge prioriteit. Nederlandse bedrijven en kennisinstellingen zetten zich in om het kennisniveau in de Ghanese tuinbouwketen te verhogen.

Lees het artikel