Veel Aziatische landen zetten volop in op bedekte voedingstuinbouw. In Japan speelt vergrijzing en investeert een aantal hightechbedrijven in deze sector, Nederland is daarbij gidsland. China kent een enorm areaal midtech kassen van 950.000 ha, dat deels zal moderniseren. Ondernemers in juist dit segment vormen een interessante doelgroep voor Nederlandse technologiebedrijven. India is een ander verhaal. Bedekte teelt is hier beperkt aanwezig. Dat lijkt te veranderen door de COVID-19 pandemie.
 

Bedekte voedingstuinbouw in Azië

Japan

Japanse hightechbedrijven duiken in glastuinbouw

Nederland is voor Japan gidsland op het gebied van glastuinbouw. De afgelopen jaren is een stoet aan delegaties naar Nederland afgereisd om van ons te leren. Maar werkt de Nederlandse technologie wel onder Japanse omstandigheden?

Lees het artikel

China

Areaal midtech kassen in China biedt veel kansen

China kent een enorm areaal midtech kassen van 950.000 hectare, dat deels zal moderniseren. Dit midtech segment vormt een interessante doelgroep voor Nederlandse technologiebedrijven.

Lees het artikel

India lijkt rijp voor opschaling bedekte teelt

Hoewel de Indiase overheid subsidies geeft voor investeringen in (eenvoudige) kassen, is er sprake van gebrek aan georganiseerde retail en laag bewustzijn onder consumenten. De situatie lijkt echter te veranderen door de COVID-19 pandemie.

Lees het artikel