De ontwikkeling van de bedekte tuinbouw in Noord- en Zuid-Amerika geeft een zeer gevarieerd beeld. De zo belangrijke tuinbouwsector van Argentinië staat grotendeels nog in de kinderschoenen. Het tuinbouwoverleg Mesa Nacional Hortícola in Chili bespreekt maatregelen om de sector op een hoger plan te tillen, met betrokkenheid van het landbouwteam. Door data-analyses te combineren met hedendaagse technologie zijn glastuinders in Mexico in staat om zowel meer als duurzamere producten te telen. In Peru laat de voedingstuinbouw al jaren een indrukwekkende groei zien. De landbouwafdeling op de Nederlandse ambassade in Colombia heeft een studie laten uitvoeren naar de verwachte ontwikkelingen en uitdagingen in de Colombiaanse tuinbouw. Met de economische en maatschappelijke uitdagingen waar de Verenigde Staten voor staan, neemt de interesse in innovatieve tuinbouw sterk toe. Nederlandse bedrijven zijn actief betrokken bij de ontwikkeling van bedekte tuinbouw in Kentucky.

Bedekte voedingstuinbouw in Amerika

VS

Toenemende interesse in VS voor innovatieve glastuinbouw

Met de economische en maatschappelijke uitdagingen waar de VS voor staat, neemt de interesse in innovatieve tuinbouw in de VS toe. Dat biedt kansen voor Nederlandse bedrijven, kennis- en onderwijsinstellingen.

Lees het artikel

Hogere opbrengst bij Mexicaanse teler door data-analyse en technologie

Door data-analyses te combineren met hedendaagse technologie zijn glastuinders in staat om zowel meer als betere producten te telen. Een proefproject bij de Mexicaanse teler United Farms met de Growing by Plant Empowerment (GPE)-principes toont klinkende resultaten.

Lees het artikel

Colombia

Voedingstuinbouw in Colombia heeft potentie

De duurzame ontwikkeling van de Colombiaanse tuinbouw is een prioriteit van de landbouwafdeling op de Nederlandse ambassade in Bogota. Een recente studie geeft inzicht in de verwachte ontwikkelingen en uitdagingen in de Colombiaanse tuinbouw.

Lees het artikel

Chili

Forse uitdagingen voor Chileense groenteteelt

De ontwikkelingen in de Chileense groenteteelt gaan langzaam. Dat geldt zeker voor de bedekte teelt. Het landelijke tuinbouwoverleg Mesa Nacional Hortícola bespreekt maatregelen om de sector op een hoger plan te tillen. De Nederlandse ambassade zit ook aan tafel.

Lees het artikel

Peru

Voedingstuinbouw is exportjuweel van Peru

In Peru laat de voedingstuinbouw al jaren een indrukwekkende groei zien. De sector is nog lang niet uitgegroeid. Nederlandse kennis en technologie is beperkt vertegenwoordigd in de Peruaanse tuinbouw, maar kan zeker bijdragen.

Lees het artikel

Argentinië

Bedekte teelt in Argentinië staat in kinderschoenen

De zo belangrijke tuinbouwsector van Argentinië lijkt nog grotendeels in kinderschoenen te staan. Met zijn expertise kan Nederland veel betekenen voor de duurzame ontwikkeling van de tuinbouwketen.

Lees het artikel

Mexico

Beschermde tuinbouw in Mexico groeit 1.500 hectare per jaar

De bedekte teelt in Mexico maakt de afgelopen 20 jaar een enorme groei door. Nederlandse bedrijven dragen daar aan bij. Alfredo Díaz Belmontes, algemeen directeur van de Mexicaanse beschermde tuinbouw-associatie AMHPAC, ziet nog veel mogelijkheden voor Nederlandse bedrijven.

Lees het artikel