In het Midden-Oosten groeit het areaal bedekte voedingstuinbouw snel. In Saoedi-Arabië is waterbesparing het kernmotief om in hoog tempo meer kassen te bouwen. Nederlandse experts zijn ervan overtuigd dat kassen een uitkomst bieden voor de teelt van verse groenten in Egypte en Jordanië. De uitdaging is om Nederlandse kennis en technologie aan te laten sluiten bij de lokale ondernemers. In Iran zit de teelt van champignons in de lift. De producenten maken gebruik van technologie uit ons land.

Bedekte voedingstuinbouw in Midden-Oosten

Golfstaten

Waterbesparing kernmotief voor groei bedekte teelt in Saoedi-Arabië

In het waterschaarse Saoedi-Arabië kan bedekte teelt – door waterbesparende teeltmethoden – bijdragen aan een meer duurzame landbouw. De vraag naar Nederlandse kennis in de Golfstaten groeit, evenals de bereidheid om te investeren.

Lees het artikel

Egypte

Kansen voor kassen in Egypte en Jordanië

Nederlandse experts en bedrijven zijn al langer overtuigd dat kassen een uitkomst bieden voor Egypte en Jordanië. De uitdaging is om Nederlandse kennis en technologie aan te laten sluiten bij de lokale ondernemers.

Lees het artikel

Iran

Iraanse champignonsector steunt op Nederlandse technologie

De teelt van champignons zit in Iran in de lift. In grote overdekte klimaatgecontroleerde hallen wordt jaarlijks ruim 90.0000 ton geproduceerd. De grootste producenten maken gebruik van kennis en technologie uit Nederland.

Lees het artikel