De diversiteit in de bedekte tuinbouw is in Europa groot, maar overal vindt innovatie plaats. Nederlandse kassenbouwers zijn al decennialang actief in het Verenigd Koninkrijk. De Franse overheid zet in op innovatie en versterking van de keten. In Spanje richt de sector zich op efficiënt gebruik van water, gewasbeschermingsmiddelen en meststoffen. Geothermisch verwarmde kassen winnen aan populariteit in Turkije. De overheid van Hongarije investeert in de bedekte teelt met subsidies. Het areaal bedekte teelt in Servië is bescheiden, maar groeit wel. De sector professionaliseert. Grote Poolse tuinders investeren in duurzame energie. Wat vrijwel niemand weet: Nederland levert aardbeiplanten aan tuinders boven de poolcirkel in Noorwegen. Intensieve tuinbouw is in Duitsland bij lokale overheden en omwonenden vaak onbemind.

Bedekte voedingstuinbouw in Europa

Duitsland

Maatschappelijk draagvlak essentieel voor Duitse glastuinbouw

De omvang van de glastuinbouw in Duitsland is maar een kwart van de omvang van de Nederlandse glastuinbouw. De intensieve teeltvorm is bij lokale overheden en omwonenden vaak onbekend en onbemind.

Lees het artikel

Svein Sivertsen

Nederland levert aardbeiplanten aan tuinder boven de poolcirkel

In Noorwegen, zo’n 200 kilometer ten noorden van de poolcirkel, teelt Svein Sivertsen aardbeien in polytunnels. Wat maakt deze arctische tuinbouw zo bijzonder? Een van de succesfactoren: uitgangsmateriaal uit Nederland.

Lees het artikel

VK

Ruimte voor groei bedekte teelt in Verenigd Koninkrijk

Sectorspecialisten geloven dat er ruimte is voor groei van de binnenlandse productie in het Verenigd Koninkrijk onder de juiste markt- en beleidsomstandigheden.

Lees het artikel

Polen kas

Grote Poolse tuinders investeren in duurzame energie

De tuinbouwsector in Polen ontwikkelt zich geleidelijk. Een aantal ondernemers investeert in moderne kassen en innovatieve technologie, bijvoorbeeld in duurzame energievoorziening van hun gewassen.

Lees het artikel

Frankrijk

Franse tuinbouw moderniseert, juist in coronatijd

De Franse overheid zet in op innovatie en versterking van de keten. Dit biedt kansen voor Nederlandse bedrijven, bijvoorbeeld op het gebied van energiebesparing en efficiënt gebruik van gewasbeschermingsmiddelen.

Lees het artikel

Tunnelkas met frambozen

Nederlandse steun aan demobedrijven in Servië

De tuinbouwsector in Servië professionaliseert en trekt investeerders. De vraag naar kennis en technologie neemt toe. Nederland speelt hier op in, onder andere via samenwerking in een modern Horti Center.

Lees het artikel

Spanje

Spaanse tuinbouw volgt eigen weg naar duurzame teelt

Drie thema’s staan centraal in de Spaanse voedingstuinbouw: optimalisatie van water- en meststoffengebruik, recycling van reststromen en efficiënter gebruik van gewasbeschermingsmiddelen.

Lees het artikel

Hongarije kas

Geothermische energie kans voor verduurzaming Hongaarse glastuinbouw

De Hongaarse overheid investeert in de bedekte teelt met subsidies. Maar het land speelt de grootste troef voor verduurzaming, het gebruik van de overvloed aan geothermische energie, vooralsnog niet uit.

Lees het artikel

Turkije

Geothermisch verwarmde kassen populair in Turkije

Met 7.800 hectare aan kassen, waarvan 1.400 hectare hightech, is Turkije een belangrijke producent en exporteur van tuinbouwproducten. Vooral geothermisch verwarmde kassen winnen aan populariteit.

Lees het artikel