Tekst redactie vws#Dia
Foto Kick Smeets en Video: Escapism Film Productions

Het vernieuwde vws#Net was vorige week precies een jaar in de lucht. Het digitale platform groeit en komt tot bloei. Projectleider Nico Jong en community-manager Frans Hoevers (beiden DCo) zijn best een beetje trots.

portretfoto Nico Jong
Nico Jong, projectleider DCo
portret Frans Hoevers
Frans Hoevers, communitymanager DCo

Wat is de kracht van vws#Net?

Nico: “Een van de ambities van VWS is dat we open en transparant willen werken. Dat betekent dat we als organisatie communicatiever moeten worden. Het is dus nodig dat we elkaar binnen VWS makkelijker kunnen vinden en ook met de buitenwereld snel kunnen schakelen. Daarin speelt vws#Net sinds 2017 een centrale rol. Tijdens de pilot van drie jaar hebben we veel ervaring opgedaan.”

Waarin onderscheidt vws#Net zich van een ‘traditioneel intranet’?

Frans: “Net als sociale media is vws#Net een sociaal platform geworden. Op vws#Net zijn vooral de medewerkers aan het woord. Zij kunnen op de Tijdlijn hun input ‘posten’. VWS-breed, als het voor iedereen relevant is. Maar het is vaak beter om de informatie te delen binnen een groep met een specifiek onderwerp. Dan krijgen alleen de collega’s die lid zijn van die groep de informatie die voor hen bedoeld is. Groeps-mailen hoeft dan niet meer. Zo doen we meteen ook  iets aan de e-mail overlast.”

Mooie ambitie, maar veranderingen zorgen per definitie voor weerstand.

Nico: “Dat is normaal; het is de kunst om onze collega’s mee te blijven nemen in de ontwikkelingen om ons heen. Dat gaat het beste door hen de mogelijkheden van ons platform zelf te laten ervaren. Plus het geven van goede voorbeelden natuurlijk. De VWS’ers zijn hier echt aan zet. Zij communiceren, niet het systeem. We werken steeds meer binnen wisselende, netwerkachtige structuren. Daar is vws#Net een prima instrument voor.”     

Verliezen jullie de moed niet bij weerstand in zo’n lang traject?

Frans: “Welnee! Vanaf het begin wisten we dat het gewenningsproces, de adoptie, een zaak van de lange adem is. Ik vind deze fase van stapsgewijze ontwikkeling juist de leukste tijd die er is. Het is net ouderschap, waar je je jonge kinderen meeneemt naar de volgende stappen in hun leven.”
Nico vult aan: “Dat gaat met vallen en opstaan. En soms met strijd. Dat onze gedrevenheid zo nu en dan verkeerd valt, hoort bij vernieuwen en door ontwikkelen. Opgeven is geen optie. Volhouden wel.”

Het woord ‘social’ geeft bij sommige negatieve gevoelens.

Nico: “Klopt, en het past ook niet helemaal. We hebben een digitale tool, waar je ongehinderd zelf en samen met de collega’s en externen van alles op kunt doen. Dat is het ‘sociale’. We werken ernaar toe dat vws#Net toegang biedt naar andere veelgebruikte applicaties. Daarom spreken wij liever van een digitale werkomgeving.”

Is VWS binnen de Rijksoverheid koploper met zo’n digitale werkomgeving?

Frans: “Ja, en daar zijn we best trots op. Maar meer dan dat: we delen onze ervaringen en geven geregeld een inkijkje in vws#Net aan collega’s en organisaties die ook naar een digitale werkomgeving willen overgaan. Dat scheelt hen enorm veel tijd.”

Toekomst

De eerste verjaardag van het vernieuwde vws#Net werd vorige week gevierd met een mini-congres en de uitreiking van de vws#Net Awards door plaatsvervangend sg Abigail Norville. Management en collega’s van de directies OBP (Organisatie, Bedrijfsvoering en Personeel) en DCo (directie Communicatie) kregen naast taart ook een presentatie over de toekomst van sociale platforms. Rob Langeveld, hoofdredacteur DCo, ziet de toekomst van vws#Net zonnig tegemoet: “We kregen van een collega de suggestie om de naam te veranderen naar vws#Netwerk. Het scheelt slechts vier letters, maar het geeft wel precies de essentie weer van wat we uiteindelijk willen bieden. Misschien is het nu nog iets te vroeg voor zo’n naamswijziging, maar ik denk dat ik dat voor mijn pensionering nog wel ga meemaken.” Rob (63) laat zich nog niet uit over de ingangsdatum van zijn pensioen.

Marc Salimans en Mark van der Roer
Marc Salimans (directeur OBP) en Mark van der Roer (directeur DCo) aanwezig bij de verjaardag van 1 jaar vws#Net