Tekst Marieke Huizenga

Van 17 tot 19 juni bezocht minister van Buitenlandse Zaken Stef Blok de Nederlandse troepen in Afghanistan en voerde hij bilaterale consultaties met de Afghaanse regering. Het bezoek stond in het teken van het kabinetsbesluit om de Nederlandse bijdrage aan NAVO-missie Resolute Support te intensiveren en te verlengen tot eind 2021.

Leestijd: 3 minuten

Het bezoek van minister Blok vond daags na een historisch staakt-het-vuren plaats. De Afghaanse overheid kondigde begin juni eenzijdig een twaalfdaags staakt-het-vuren af en nodigde de Taliban uit dit ook te doen. Tegen de verwachtingen in beantwoordde de Taliban dit door de wapens neer te leggen tijdens het Suikerfeest. Voor het eerst sinds 2001 vonden er drie dagen lang geen gevechten plaats tussen Afghaanse veiligheidstroepen en de Taliban. Een hoopvol moment, dat aantoont dat een vreedzaam Afghanistan mogelijk is.

Uiteindelijk vraagt duurzame vrede en veiligheid een door Afghanistan zelf geleid politiek proces, dat door de regio en de internationale gemeenschap wordt gesteund.

Nederlandse inzet in Afghanistan

Blijvende betrokkenheid van de internationale gemeenschap is ook nodig op het gebied van veiligheid. NAVO neemt hierin verantwoordelijkheid via de Resolute Support-missie. Resolute Support richt zich sinds 2015 op capaciteitsopbouw van de Afghaanse veiligheidssector door training, advies en ondersteuning te bieden.

Tijdens het bezoek maakte minister Blok kennis met Nederlandse militairen die werkzaam zijn in Afghanistan. Ook sprak hij samen met de commandant van de NAVO-missie, generaal Nicholson, en lichtte hij ter plaatse het kabinetsbesluit toe om de Nederlandse bijdrage aan Resolute Support te intensiveren en verlengen tot eind 2021. De intensivering van de Nederlandse bijdrage is tot stand gekomen na verzoeken van de Afghaanse regering, de NAVO, de Verenigde Staten en Duitsland.

Minister Blok ontmoet Commandant Nicholson bij het hoofdkwartier van Resolute Support in Afghanistan.
Minister Blok ontmoet Commandant Nicholson bij het hoofdkwartier van Resolute Support in Afghanistan.

De intensivering omvat 60 extra militairen die, samen met Duitse militairen, een nieuwe speciale politie-eenheid gaan begeleiden in Mazar-e-Sharif in Noord-Afghanistan. De speciale Afghaanse politie-eenheid zal zich richten op terrorismebestrijding en georganiseerde misdaad en draagt zo bij aan de veiligheid en stabiliteit in Afghanistan. Verder levert Nederland politietrainers voor het Police Institutional Advisory Team in Kaboel en biedt Nederland ondersteuning bij de in oktober geplande parlementsverkiezingen.

Tijdens het bezoek woonde minister Blok een oefening bij van een politie-eenheid die vergelijkbaar is met de eenheid die Duitsland en Nederland samen gaan trainen, wat spectaculaire beelden opleverde!

Diplomatie en ontwikkeling: kennismaking met het nieuwe Afghanistan

Voor minister Blok was het bezoek eveneens een kennismaking met het nieuwe Afghanistan. Want hoewel de veiligheidssituatie nog altijd zorgen oplevert, heeft Afghanistan de afgelopen jaren in veel opzichten vooruitgang geboekt. Zo neemt de politieke participatie door vrouwen toe en heeft de regering een ambitieuze hervormingsagenda.

Tijdens de bilaterale consultaties met de Afghaanse president Ghani, VN-gezant Yamamoto en de Afghaanse viceminister van Buitenlandse Zaken sprak de minister over de veiligheidssituatie, de sociaaleconomische ontwikkelingen in het land en de hervormingsagenda van de Afghaanse regering. De minister onderstreepte daarbij de betrokkenheid van Nederland bij Afghanistan. Hij benadrukte dat de Nederlandse inzet in Afghanistan geïntegreerd is en meer omvat dan alleen militaire inspanningen.

In gesprek met president Ghani
In gesprek met president Ghani

Via de ambassade in Kaboel werkt Nederland bijvoorbeeld samen met partner-organisaties, maatschappelijk middenveld, de Afghaanse overheid en internationale organisaties om veiligheid, stabiliteit en sociale ontwikkeling in Afghanistan te ondersteunen. Minister Blok bezocht in dat kader het door Nederland gesteunde ZAN TV: een volledig door vrouwen gerunde TV-zender. Met een mix van nieuws, politiek en lifestyle probeert ZAN TV Afghaanse meisjes en vrouwen te activeren om eigen keuzes te maken.

Minister Blok geeft een interview aan ZAN TV voor de muurschildering ‘het nieuwe Afghanistan’ op de Nederlandse ambassade in Kaboel
Minister Blok geeft een interview aan ZAN TV voor de muurschildering ‘het nieuwe Afghanistan’ op de Nederlandse ambassade in Kaboel

Ook richt het Nederlandse Afghanistanbeleid zich op de ontwikkeling van de rechtsstaat en gendergelijkheid. Gelijke rechten betekent ook dat iedereen toegang tot recht heeft, wat lang niet overal het geval is. In Noord-Afghanistan ondersteunt Nederland daarom de training van juristen, zowel van mannen als vrouwen, om de toegang tot recht mogelijk te maken.

Al met al een geslaagd bezoek, waarin minister Blok kennismaakte met de Nederlandse militairen in Afghanistan, de commandant van de NAVO-missie Resolute Support en de Afghaanse regering. Maar bovenal een kennismaking met het nieuwe Afghanistan, wat hard werkt aan stabiliteit, veiligheid en een gelijkwaardige samenleving voor alle Afghanen.

Meer weten over de NAVO? Lees dan het inkijkje in de NAVO-top hier!

Meer weten over werken in Kaboel? Lees de weblog van de tweede ambassadesecretaris Lotte Hajema!