Tekst Max Valstar

Op 27 en 28 november organiseerden de Afghaanse regering en de United Nations Assistance Mission in Afghanistan (UNAMA) in het Palais des Nations in Genève een internationale conferentie getiteld Securing Afghanistan’s Future: Peace, Self-Reliance and Connectivity. Aan de conferentie, die door president Ashraf Ghani werd geopend, namen ministers en vertegenwoordigers van ruim negentig landen en internationale organisaties deel.

Leestijd: 4 minuten

Hoop op vrede

Namens Nederland verwees minister Blok in zijn speech naar zijn bezoek aan Afghanistan van afgelopen juni, toen een korte wapenstilstand de hoop op vrede deed opleven. Hij benadrukte het belang van:

  1. Een inclusief vredesproces, Afghan owned and Afghan led, waarin de Afghaanse vrouwen ook een rol van betekenis vervullen;
  2. Veiligheidssamenwerking met NAVO, EU, VN en regionale partners voor duurzame veiligheidsoplossingen;
  3. De verdere ontwikkeling van goed bestuur. Nederland draagt daaraan bij, maar roept de Afghaanse regering ook nadrukkelijk op om zelf meer concrete resultaten te boeken bij de rechtsstaatontwikkeling en corruptiebestrijding. Zodat de bevolking, in het bijzonder de nieuwe generatie van jonge Afghanen, kansen krijgt om te bouwen aan hun toekomst in Afghanistan.
Minister Blok geeft zijn speech

Communiqué

De deelnemende landen sloten de conferentie af met een gezamenlijk communiqué. De onderhandelingen daarover hadden in de voorgaande maanden in Kaboel, New York en Genève plaatsgevonden en liepen door tot op de dag van de conferentie. Jan-Jaap Sas en Max Valstar van de directie Azië en Oceanië waren erbij. Jan-Jaap: "De week ervoor hadden we onderhandelingen voor EU-Raadsconclusies over Afghanistan afgerond. Ondertussen waren we ook bezig met een VN-resolutie en met de Afghanistan paragraaf voor de verklaring van de NAVO-ministeriële bijeenkomst. Bijzonder om mee te maken hoe al die processen samenkomen en op elkaar afgestemd worden."

Jan-Jaap Sas en Max Valstar in Genève

Ontwikkeling

Tevens werd het Geneva Mutual Accountability Framework (GMAF) aanvaard, waarin de Afghaanse overheid en de partnerlanden hun afspraken voor de ontwikkeling van Afghanistan voor de komende twee jaar hebben vastgelegd. In de aanloop naar de conferentie had het Afghaanse ministerie van Financiën reeds een online reform tracker gelanceerd. Daarmee kan iedereen de resultaten van de verschillende onderdelen van het Afghaanse ontwikkelingsprogramma volgen. 

Kansen voor vrouwen

Er waren ook verschillende side-events georganiseerd over thema’s zoals economische samenwerking in de regio, private sector ontwikkeling, voedselzekerheid, migratie en drugsbestrijding. In meerdere bijeenkomsten kwam de steeds sterkere rol naar voren die de Afghaanse vrouwen in het bestuur van hun land spelen. Eén paneldiscussie met onder meer de Afghaanse first lady mevrouw Rula Ghani en vice-minister van Buitenlandse Zaken Adela Raz ging speciaal over Vrouwen, Vrede en Veiligheid.

Namens Nederland zat Marriët Schuurman, hoofd van de taskforce voor het Nederlandse lidmaatschap van de VN-Veiligheidsraad, in het panel. In Genève sprak Marriët ook vanuit haar ervaring als voormalig Speciale Vertegenwoordiger van de NAVO voor de betreffende VNVR-resolutie 1325. In die hoedanigheid heeft zij Afghanistan meerdere keren bezocht. "In Afghanistan", vertelde ze, "leerde ik dat drie zaken van belang zijn om vrouwen kansen te bieden hun cruciale bijdrage te leveren aan vrede en veiligheid: je moet naar hen luisteren, hen zowel financieel, mentaal als praktisch steunen en gedeelde waarden bevestigen en in praktijk brengen. Zoals Nederland heeft gedaan als penvoerder van de nieuwe Afghanistan resolutie, die unaniem door de VNVR werd aangenomen op Internationale Vrouwendag: niet praten over het belang van gelijke participatie, maar het doen, in praktijk laten zien."

Wil je meer weten over de conferentie en over de ontwikkeling van Afghanistan: kijk dit filmpje op youtube!

De vergaderzaal in Genève