De Douane doet veel verschillende werkzaamheden, voor diverse opdrachtgevers en in allerlei samenwerkingsverbanden. Om een idee te geven van wat wij elke dag zoal doen, geven we een greep uit de gebeurtenissen in 2020, van maand tot maand.

Januari

De realityserie De Douane in Actie gaat in première bij RTL5. De serie volgt tientallen douanemedewerkers bij hun dagelijkse werkzaamheden. Het goed bekeken programma komt begin 2021 terug voor een 2e seizoen van nog eens 8 afleveringen.

Maart

Op Schiphol vindt de Douane in de bagage van een reiziger 6 goudstaven met een totale waarde van € 700.000. Het Samenwerkingsverband Liquide Middelen, van de Douane, Koninklijke Marechaussee en FIOD, houdt de man aan. Voor contanten en witwasgevoelige middelen met een waarde boven € 10.000 geldt in de EU een aangifteplicht. Dit om zicht te houden op geldstromen, en zo witwassen en terrorismefinanciering te bestrijden.

De Douane start met de inzet van drones, en we beginnen daarmee in de Rotterdamse haven. Met drones kunnen we beter toezicht houden, bijvoorbeeld op insluipers die drugs uit containers proberen te halen. Onder het thema Robotisering lopen meerdere innovatieve projecten en proeven bij de Douane. Slimme oplossingen zijn voor ons belangrijk om ons werk goed en efficiënt uit te voeren.

April

Bij een bedrijf in Vlissingen vindt de Douane 4.500 kilo pure cocaïne. Verstopt in een partij bananen uit Costa Rica. In overleg met het HARC-team, een samenwerking met de FIOD, de Zeehavenpolitie en het Openbaar Ministerie in Rotterdam, worden de drugs vernietigd. Voor het ministerie van Justitie en Veiligheid bestrijden we de smokkel van verdovende middelen. Inkomende cocaïne uit Latijns-Amerika is 1 van de aandachtsgebieden.

Mei

114 nieuwe medewerkers starten bij de Douane. In 2018, 2019 en 2020 worden in totaal 928 fte aangenomen, speciaal voor Brexit. Het vertrek van het Verenigd Koninkrijk uit de EU levert ons namelijk veel extra werk op. Op 31 december 2020 heeft de Douane 5.410 fte in dienst.

Bij een bedrijf in Breda vinden we een zending teflon afdichtringen, bestemd voor Iran en zonder vergunning. Het zijn ‘dual use-goederen’: de ringen kunnen óók worden gebruikt voor militaire doeleinden. De Douane handhaaft sanctiewetgeving, in opdracht van het ministerie van Buitenlandse Zaken en op basis van een Europese verordening. Dit vooral om te voorkomen dat bepaalde landen of regimes zogenoemde strategische goederen in handen krijgen.

Juni

De nieuwe website van de Nationale Helpdesk Douane gaat live. Het verbeterde nh.douane.nl geeft informatie over onder meer onze aangifte- en informatiesystemen. We helpen zakelijke klanten ook op andere manieren, bijvoorbeeld via onze bedrijvencontactpunten. Daar kunnen ze terecht met vragen over bijvoorbeeld douanevergunningen en -regelingen. Andere vragen kunnen ze stellen aan de BelastingTelefoon Douane.

In containers in de Rotterdamse haven vinden douanemedewerkers bijna 18.000 paar nep-merkschoenen. We bestrijden merkvervalsing voor het ministerie van Economische Zaken en Klimaat. Namaakproducten zijn een inbreuk op intellectuele eigendomsrechten en benadelen het bonafide bedrijfsleven. Ook kunnen ze gevaarlijk zijn door slechte kwaliteit. Door de opkomst van e-commerce nemen we steeds meer ‘foute’ post- en koerierszendingen in beslag.

We maken bekend dat we in 2 maanden ruim 500 postzendingen met illegale ‘coronageneesmiddelen’ hebben onderschept. Met de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd houden we medicijnen tegen waarvoor geen vergunning of toestemming is. Deze kunnen gevaarlijk zijn, bijvoorbeeld doordat ze vervuild zijn of een verkeerde dosering hebben. En omdat ze worden gebruikt zonder toezicht van een arts.

Juli

In een loods in Breukelen nemen we 5 miljoen sigaretten en ruim 30.000 kilo tabak in beslag. Illegale tabakshandel is ontduiking van accijnzen en omzetbelasting en zorgt voor oneerlijke concurrentie. Het ondermijnt het anti-rookbeleid van de overheid en zorgt voor meer crimineel vermogen. De Douane probeert criminele organisaties die zich met deze praktijken bezighouden te ontmantelen. Dit doen we samen met de FIOD en het Openbaar Ministerie, in het project Smoke.

Oktober

Bij 3 bedrijven in Zeeuws-Vlaanderen vinden we 7.250 liter rode gasolie. De bedrijven krijgen boetes en naheffingen. De Douane heft en int accijnzen, voor de Nederlandse schatkist. Dat doen we bij de invoer en productie van olie, tabak, wijn en bier in het binnenland. Rode diesel valt in België onder een lager accijnstarief. In Nederland mogen alleen schepen die geen pleziervaartuig zijn deze diesel gebruiken.

Na een verbouwing van ruim 1,5 jaar nemen we het vernieuwde en hypermoderne Douane Laboratorium in Amsterdam in gebruik. Het lab, één van de meest toonaangevende in Europa, is onmisbaar voor ons werk. We doen er ongeveer 18.000 onderzoeken per jaar. Vaak gaat het om chemische analyse om het accijnstarief en de tariefpost van goederen te bepalen.

De Douane en de Zeehavenpolitie tekenen een nieuw samenwerkingsprotocol. Doel is een betere handhaving in de Rotterdamse haven, om de groeiende drugscriminaliteit te bestrijden. We werken ook samen met de Zeehavenpolitie in het HARC-team, dat zich ook bezighoudt met het opsporen en onderzoeken van drugssmokkel in de haven.

November

Nederland geeft voor het eerst sinds het tekenen van het UNESCO-verdrag tegen illegale handel in erfgoederen een cultuurvoorwerp terug. Het is een antiek Nigeriaans nokbeeldje, uitgevoerd zonder vergunning en onderschept bij invoer door de Douane. En daarna overgedragen aan de Inspectie Overheidsinformatie en Erfgoed van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap. Voor dit ministerie houden we toezicht op naleving van de Erfgoedwet.

Op Schiphol nemen we een opgezette caracal, een beschermde katachtige, in beslag. Er is geen CITES-vergunning voor de zending. In het CITES-verdrag staan afspraken over handel in bedreigde plant- en diersoorten. Behalve dit internationale verdrag handhaaft de Douane de Wet natuurbescherming. We werken hierbij samen met RVO.nl en de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit.

De BelastingTelefoon Douane start een belactie die is gericht op eenmanszaken, om te vragen of ze al een EORI-nummer hebben aangevraagd. Dit nummer is nodig om na Brexit zaken met het Verenigd Koninkrijk te kunnen (blijven) doen. Om bedrijven te helpen met hun voorbereiding op Brexit, hebben we verder onder meer een flowchart, een toolkit en douane.nl/brexit gemaakt. Ook hebben we meegewerkt aan webinars van ondernemingsvereniging evofenedex.

December

We ondertekenen een vernieuwde Joint Working Force met onze collega’s van de Australian Border Force, om de bestaande samenwerking te versterken. We wisselen onder meer informatie uit ter bestrijding van drugssmokkel. Een belangrijk aandachtspunt hierbij is synthetische drugs die in Nederland zijn geproduceerd. Die worden vaak met de post naar het buitenland verstuurd, ook naar Australië.