Een moderne en innovatieve dienst, die slim en goed zijn werk doet. Zo zien andere douaneorganisaties ons. Natuurlijk willen we die goede naam houden. Dan moeten we wel goed inspelen op allerlei veranderingen die invloed hebben op ons werk. Binnen en buiten de Douane. Hoe pakken we dat aan?

Goed blijven doen wat we doen

We willen dus één van de beste douanediensten in de wereld blijven, en ons werk goed blijven doen. Dit staat onder druk door van alles. Een deel van onze medewerkers gaat binnenkort met pensioen, bijvoorbeeld. We hebben veel meer werk, door steeds meer goederen en aangiftes. Europa stelt steeds meer eisen aan ons werk. Bedrijven verwachten een steeds betere digitale dienstverlening. De ondermijnende criminaliteit groeit, en we gaan een steeds grotere rol spelen in het bestrijden ervan.

Slimmer werken

Dit alles betekent dat we nog slimmer moeten gaan werken. We willen daarom:

Slimme handhaving, soepele logistiek

Dat houdt in: meer toezicht met geautomatiseerd risicobeheer, dus systemen die uit gegevens signalen halen dat ergens iets mis kan zijn met goederen of bij bedrijven. En meer gelaagd handhaven: op verschillende manieren handhaven, op basis van wat we weten over bijvoorbeeld goederen en bedrijven. Daardoor kunnen we optreden waar we het meeste nodig zijn en waarde hebben, en betrouwbare bedrijven juist minder belasten.

Meer data-gedreven zijn

Dus beslissingen nemen met complete, juiste en bijgewerkte informatie. We slaan daarom steeds meer gegevens op over goederen, bedrijven en logistieke ketens. Die analyseren we met moderne technieken, en vertalen ze naar bruikbare en betrouwbare informatie. Deze ‘verbeterde informatiepositie’ kunnen we gebruiken om onder meer onze werkprocessen te verbeteren. We investeren daarom in goede IT-voorzieningen die kunnen meegroeien.

Burgers en bedrijven nog beter helpen

Het is daarom belangrijk dat we voorspelbaar zijn. Dus: overal en altijd op dezelfde manier werken, met waar mogelijk maatwerk. Veel moet makkelijk digitaal kunnen: dingen regelen, inzicht hebben in lopende zaken. En douanewetten en -regels bekijken, zodat burgers en bedrijven zich daar makkelijker aan kunnen houden. Zeker als we ook nog zorgen voor makkelijker procedures voor aangiftes.

Wendbaarder zijn

Door beter in te spelen op wat er in onze omgeving gebeurt. Kennis, vakmanschap en betrouwbaarheid blijven de basis van ons werk. Dat wordt uitgevoerd door medewerkers die ook nieuwe competenties hebben, en een goede afspiegeling van de maatschappij zijn.