Bedrijfsvoering IenW, - FIB Jaarbericht 2022

Publicatiedatum
dinsdag 28 maart 2023
Hoofdredactie
FIB Communicatie, Maaike Cosgun, Shaline Gafoer en Loraine Nurmohamed
Voxx Content in Context, Job de Wit en Lennart van Eerden
Vormgeving
Optima Forma bv
Fotografie: Josje Deekens
Copyright
CC0 1.0 Universal