Het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (IenW) wil in 2030 klimaatneutraal zijn en circulair werken. Hier werken we in de bedrijfsvoering en uitvoering naartoe, langs de lijnen van drie IenW-brede duurzaamheidsstrategieën: Klimaatneutrale en Circulaire Rijksinfrastructuurprojecten (KCI), Klimaatneutrale en Circulaire Organisatie (KCO) en de Areaalstrategie. 


De afdeling Duurzaamheid en Huisvesting van FIB heeft sinds 1 januari 2022 een signalerende, aanjagende, coördinerende en verbindende rol op duurzaamheid. Een spilfunctie tussen alle IenW-onderdelen op strategisch en tactisch niveau. Vanuit die rol levert FIB ook advies en ondersteuning aan de drie duurzaamheidsstrategieën.
 

Greep uit activiteiten en ontwikkelingen 2022

Januari - december