Beste collega’s,
 
FIB maakt morgen mogelijk. Dit Jaarbericht laat voor een deel zien hoe FIB ons ministerie steeds weer een stukje verder brengt. Wat ben ik trots op al het mooie werk dat wij met elkaar verzet hebben. Het is niet altijd even makkelijk geweest. De coronacrisis waar we toen middenin zaten maakte het soms lastig. Het is hier en daar nog een beetje zoeken naar een nieuw evenwicht, maar wat ben ik blij dat we elkaar weer regelmatig zien. We herontdekken hoe het is om weer tijd te hebben voor elkaar. 
 
Het werk dat wij doen, doen we niet voor onszelf. Samen werken we aan een mooier Nederland. We ontwerpen, ontwikkelen en implementeren bedrijfsvoeringsbeleid en -kaders. Hierdoor dragen we eraan bij dat uitvoering en beleid steeds beter op elkaar aansluiten. We zien erop toe dat publiek geld op een zorgvuldige manier wordt uitgegeven. En dat verantwoordelijk gebruik van data tot steeds slimmere oplossingen leidt. Met bedrijfsvoering kunnen wij, IenW’ers, nóg beter ons werk doen. 
 
Er wenkt een perspectief. Dat van een moderne organisatie die op elk terrein optimaal functioneert. Dat datagedreven werkt en voor elke medewerker een op maat afgestelde werkomgeving biedt met alle benodigde faciliteiten, ongeacht persoonlijke beperkingen. Een toekomstbestendig ministerie waar iedereen met plezier naar het werk gaat, omdat je er het beste uit jezelf én uit elkaar haalt. Dat perspectief halen we niet in één keer binnen; het is een proces waarbinnen we keuzes moeten maken. Maar we hebben het Kompas IenW dat ons leidt en we zitten op de goede weg. 
 
Laten we dus trots zijn op wat we al bereikt hebben en vooruitkijken naar waar we naartoe gaan. Zoek je collega’s op, maak verbinding en versterk elkaar. We zijn in beweging en ik ben heel benieuwd wat 2023 ons gaat brengen.
 
Veel leesplezier!
 
Hillie Beentjes,
Plaatsvervangend secretaris-generaal IenW

Hillie Beentjes
Hillie Beentjes