Financiën en Integrale Bedrijfsvoering (FIB)

Dit artikel hoort bij: Bedrijfsvoering IenW - FIB Jaarbericht 2022

Trainees en stagiairs met een maatschappelijke opgave

Trainees Bram Schepers, Izziël Latour en Tim van der Wel

De jongste aanwas van het ministerie wordt gevormd door stagiairs en trainees. Stagiairs zijn studenten die drie maanden lang hun eigen onderzoeksproject doen op het ministerie. Trainees zijn collega’s met een starterbaan in een specifiek, tweejarig werktraject: eerst een jaar op het ministerie, vervolgens zes maanden op een andere plaats binnen de Rijksoverheid en tenslotte weer zes maanden bij IenW, maar dan in een andere functie. 

Trainee Tim van der Wel
Tim van der Wel


‘Je leert veel, je krijgt kansen en er is ruimte voor eigen invulling,’ vat Tim van der Wel zijn ervaring samen. ‘Omdat je meerdere plekken afgaat, kun je een beetje proeven wat je leuk of minder leuk vindt.’

Als dit Jaarbericht verschijnt, is Tim na een jaar bij Kaderstelling en Control net verhuisd naar zijn volgende traineeplek. Net als Bram Schepers en Izziël Latour is hij financial trainee. Tim kwam er na zijn studie bestuurskunde en ruimtelijke economie achter dat banen bij een vastgoedinvesteerder en een ingenieursbureau niet echt iets voor hem waren. Na anderhalf jaar nam hij ontslag en tijdens het reizen, dat hij daarna ging doen, viel zijn oog op de vacature voor het financial traineeship. ‘Tijdens mijn sollicitatie zat ik nog in Spanje en bij terugkomst kon ik direct aan de slag.’

Je leert veel, je krijgt kansen en er is ruimte voor eigen invulling

Trainee Bram Schepers
Bram Schepers

Bram heeft een bachelor internationale betrekkingen en een master in economische geografie. Hij solliciteerde in eerste instantie voor het Rijkstraineeship (‘het leek me hartstikke leuk om bij de overheid te werken’), maar toen dat niet doorging en hij tijdens de procedure werd gewezen op het financial traineeship, ging dat balletje wél rollen. Zo belandde hij bij de directie Financiën en Inkoop.

Izziël raakte geïnteresseerd in een startersbaan bij de Rijksoverheid toen zijn studie economie, bestuur en management (bestuurskunde) hem naar een stage op het Nederlands consulaat in San Francisco bracht. Hij trad, een aantal maanden na Tim en Bram, aan als financial trainee bij de directie Eigenaarsadvisering.

Je steentje bijdragen

‘Volgens mij zijn er maar weinig mensen die een traineeship doen terwijl ze al helemaal weten wat ze willen,’ zegt Tim. ‘Wie een traineeship doet, is meestal een beetje zoekende: wat wil ik nou, wat kan ik? Dat had ik zelf ook. Dit was voor mij een mooie kans om een kijkje in de keuken van de overheid te nemen en tegelijkertijd te worden opgeleid, veel mensen te leren kennen, leuke dingen te doen en bij te dragen aan de samenleving.’

Bram kon bij de afdeling Control meteen het takenpakket overnemen van een collega die net weg was. ‘Soms zien collega’s je alleen als de trainee,’ zegt hij, ‘maar je hebt wél gewoon dezelfde verantwoordelijkheid als elke andere medewerker.’

Zo moest Izziël al na een paar weken op zijn post de plaatsvervangend secretaris-generaal, samen met twee collega’s, adviseren over de begroting van één van de uitvoeringsorganisaties. ‘Ik schreef niet alleen de beslisnota,’ vertelt hij trots, ‘maar ook een goedkeuringsbrief namens de plaatsvervangend secretaris-generaal en de minister. Het is hartstikke leuk om zo je steentje te kunnen bijdragen.’

Trainee Izziël Latour
Izziël Latour

Uitdagende maatschappelijke vraagstukken

Na hun eerste traineejaar bij IenW zitten Tim en Bram vanaf maart 2023 bij het ministerie van Financiën. Bram: ‘Ik ga naar Begrotingsbeleid, daar kijk je meer naar de rijksbrede begroting. Als de begrotingsstukken in de Kamer worden behandeld, ondersteun je onder andere in debatten. Nu ben ik nog vooral cijfermatig bezig en daar zal het wat meer om de inhoud en de grote financiële kaders gaan.’

Tim: ‘Ik ga naar Buitenlandse Financiële Betrekkingen, waar ik me ga bezighouden met exportkredietverzekeringen en het beleid daarop. Dat gaat over risicoanalyse en gesprekken met bedrijven als Boskalis.’

Izziël gaat pas over een tijd naar zijn tweede traineeplek en is zich momenteel aan het oriënteren: ‘Op de Prinsjesdagborrel had ik een leuk gesprek met iemand bij Financiën met wie ik eens een kopje koffie ga drinken om te kijken wat er op dat ministerie mogelijk is.’

Stuk voor stuk geven ze wel aan in ieder geval te willen blijven. Izziël: ‘De komende jaren blijf ik mij graag inzetten voor het publieke belang. Zolang ik genoeg uitdagingen zie en leuke vacatures voorbij zie komen, zit ik echt hartstikke goed. Ik vind het heel leuk om aan het einde van de week tegen mijzelf en mijn vrienden te kunnen zeggen: ik heb mijn steentje bijgedragen aan het bereikbaar, veilig en mooi houden van Nederland. Daar zit echt mijn drijfveer. De maatschappelijke vraagstukken zijn uitdagend en complex. De diensten die wij leveren zijn echt belangrijk voor het land.’

Stagiairs aan het woord:

Stagiairs Arvin Oedayrajsingh Varma en Tobias Jager bij het Beatrixkwartier in Den Haag

Leren doe je tijdens je stage

Ook voor Tobias Jager was de maatschappelijke opgave een belangrijke motivatie om te kiezen voor de Rijksoverheid. ‘Al is jouw bijdrage aan de maatschappij misschien niet heel groot, je werkt er tóch voor Nederland,’ vindt hij. Tobias studeert bedrijfskunde aan de Hogeschool Utrecht en loopt stage bij de afdeling informatiehuishouding van de directie Informatie en Exploitatie (D-IenE). Hij werkt aan een adviesrapport over het documentmanagementsysteem Content Manager en hoe dat gebruikers optimaal ondersteunt in het duurzaam toegankelijk maken van informatie.  

Stagiair Tobias Jager
Tobias Jager

Arvin Oedayrajsingh Varma’s stageopdracht heeft betrekking op portfoliomanagement, dat is gericht op het realiseren van strategische organisatiedoelen. Hij is student business & datamanagement aan de Haagse Hogeschool. ‘Ik zit nu precies goed bij de concerndirectie Informatiebeleid (CDIB). Dit is de plek waar je wilt zitten als je mijn opleiding doet,’ vertelt hij. ‘Ik heb allemaal experts om mij heen die heel veel van dit vakgebied weten en mij begeleiden. Iedereen is geïnteresseerd in wat ik doe en biedt aan om te helpen.’

Tobias: ‘School biedt een bepaalde basis, maar echt leren doe je pas tijdens je stage heb ik gemerkt. Hoe red je je nou in zo’n organisatie? Hoe vind je de mensen die je nodig hebt? Dat leer je pas in de praktijk. De stakeholders vinden, contact onderhouden en inschatten hoeveel invloed je bepaalde stakeholders moet geven, vond ik een uitdaging. Degenen die het hardst roepen zijn niet per se de juiste personen om je conclusies en adviezen op te baseren.’

Ruimte om jezelf te ontwikkelen

Arvin en Tobias zijn enthousiast over IenW als stageorganisatie, of ze er nou later willen werken of niet. Tobias: ‘Ik zou het ministerie absoluut aanbevelen. Je krijgt heel veel ruimte om jezelf te ontwikkelen. Op andere plaatsen nemen ze vaak stagiairs aan om werk te verrichten waar ze zelf niet aan toekomen. Hier kom je echt om af te studeren. Dat is uiteindelijk het belangrijkste van je stageperiode.’

Arvin: ‘Iedereen hier wil mij helpen mijn diploma te behalen.’

Stagiair Arvin Oedayrajsingh
Arvin Oedayrajsingh Varma

Met deze inzet behalen de twee niet alleen hun diploma, maar heeft hun stage-opdracht blijvende impact op het ministerie. Als Tobias’ oplossing voor het toegankelijk maken van informatie werkt en wordt geïmplementeerd, kan hij breder worden ingezet; zo hoopt hij. Arvin inventariseert wat de eisen en wensen bij CDIB zijn voor digitale tools op het gebied van portfoliomanagement: ‘Ze willen echt een advies van mij over welke systemen ze kunnen gebruiken. Omdat het allemaal nog in de kinderschoenen staat, is het een beetje aan mij om inzichtelijk te maken welke systemen waarom worden aanbevolen, en hoe de stakeholders erover denken.’

Stage-ervaring bij het ministerie

En… is het ook leuk op het ministerie, hebben de stagiairs het naar hun zin? De trainees gaven het belang al aan van sociale evenementen. Tobias: ‘Ik sta onder leiding van mijn teamleider en voor de rest heb ik eigenlijk geen directe collega’s, maar alsnog is het erg gezellig.’

Zou het ministerie creatiever of innovatiever kunnen zijn? Tobias denkt van wel. ‘Uit mijn onderzoek bleek dat genoeg medewerkers verlangen naar een cultuur die meer op risico’s gebaseerd is. Maar ik denk dat de bedrijfscultuur diep zit en lastig is te veranderen.’

Arvin: ‘Dat collega’s alle tijd voor ons hebben, is voor ons juist goed. Op die manier kunnen wij onze opdracht goed uitvoeren.’

Tobias: ‘Dat is inderdaad heel fijn.’