Vanuit het Klimaatakkoord, het Coalitieakkoord en de Green Deal (Europese Unie) heeft het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (IenW) een beleidsmix van normeren en stimuleren opgesteld, met het oog op de toekomst van duurzame mobiliteit. Vanuit het beleid wordt onder andere subsidie verstrekt voor elektrisch vervoer, worden structurele investeringen gedaan om actieve mobiliteit te stimuleren (bijvoorbeeld het verbeteren van fietspaden) en wordt samengewerkt met werkgevers om woon-werkverkeer te verduurzamen. 

Ook wordt de agenda voor de logistieke infrastructuur verder uitgerold. De agenda geeft aan welke stappen moeten worden gezet om te zorgen dat de realisatie van de logistieke laadinfrastructuur op peil blijft met de laadvraag van elektrische bestel- en vrachtwagens. Dit is een initiatief van onder andere de Nationale Agenda Laadinfrastructuur (NAL), gemeenten, provincies, netbeheerders, brancheorganisaties, kennisinstellingen en marktpartijen. 

In de EU werkt het Ministerie van IenW aan uitfasering van de verbrandingsmotor voor nieuwe auto’s vanaf 2035 en wordt er gekeken naar eventuele normering van het zakelijk wagenpark. Dit draagt bij aan de wens om in de toekomst alle auto’s, brommers, bussen, vrachtwagens en ander vervoer elektrisch of op waterstof te laten rijden. Dat is beter voor onze gezondheid én het klimaat. Aan de andere kant moet de logistiek in goede banen blijven lopen: goederen moeten snel en gemakkelijk op de plek van bestemming kunnen komen. De uitdaging is om hier een balans in te vinden. 
 

Werkbezoek directeur IenW Petrouschka Werther met staatssecretaris IenW Vivianne Heijnen bij Lucid Motors
Werkbezoek directeur IenW Petrouschka Werther met staatssecretaris IenW Vivianne Heijnen bij Lucid Motors.

Voortbouwen op DKTI-transport
DKTI heeft de afgelopen jaren aan vele ondernemers de mogelijkheid gegeven om hun innovatie- en kennisvragen voor duurzame mobiliteit te onderzoeken. Alle kennis die hieruit is voortgekomen is waardevol. Hieruit komen de do’s en dont’s naar voren en worden de randvoorwaarden gevormd voor de transitie naar zero-emissie. De opgedane kennis wordt meegenomen in beleidsontwikkeling en draagt bij aan toekomstige ontwikkelingen. Ook blijven er vraagstukken over. Werther: “Duurzame mobiliteit gaat verder dan alleen het technische aspect. Nieuwe technologie beslaat een kwart van de innovatie. Driekwart bestaat uit het aanpassen van gedrag, structuur en cultuur. Hoe kunnen we zorgen dat mensen mee veranderen met de technologie?”

Resultaten uit DKTI-projecten kunnen worden opgeschaald door middel van andere instrumenten, zoals het Nationaal Groeifonds, topsectoren en specifieke subsidieregelingen.