Geachte lezer,
 

Het klimaat is een actueel thema binnen de Rijksoverheid. Verschillende partijen zetten de schouders eronder om samen de nationale en internationale klimaatdoelen te behalen. Wij, het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (IenW), spelen hierin een belangrijke rol. Met het subsidie-instrument Demonstratieregeling Klimaattechnologieën en -Innovaties in transport (DKTI-transport) stimuleren we innovaties op het gebied van duurzame mobiliteit. Hiermee versnellen we de transitie naar zero-emissie transport. In de praktijk betekent dit dat we bedrijven ondersteunen bij het (door)ontwikkelen van innovatieve vervoersconcepten en dat we de opgedane kennis delen met de rest van Nederland. 

Het is mooi om te merken dat ondernemend Nederland dit initiatief omarmt. De afgelopen jaren hebben we talloze ideeën voor de verduurzaming van de transportsector voorbij zien komen. Sinds de start van DKTI-transport in 2017 tot nu, hebben we met de deelnemende partijen 135 projecten opgestart, waarvan een deel is opgeleverd en een deel momenteel nog in uitvoering is. De komende tijd delen wij hier informatie over. Er is ruim € 200 miljoen aan investeringen mogelijk gemaakt. Hiervan komt ruim € 100 miljoen uit het bedrijfsleven. Een resultaat om trots op te zijn!  

Alle DKTI-projecten hebben een flinke impuls gegeven aan het innovatie-ecosysteem rondom duurzame mobiliteit. Verschillende ontwikkelde concepten zijn op de markt gebracht. In alle voertuigsegmenten en met alle energiedragers is geëxperimenteerd. De winst die hierin behaald is, is aanzienlijk. Er zijn unieke samenwerkingen tussen het bedrijfsleven, de industrie en kennisinstellingen ontstaan. De openheid van betrokken partijen is uitzonderlijk: internationale bedrijven nemen het innovatieklimaat in Nederland als voorbeeld voor hun eigen proeftuinen. 

In dit online magazine vertellen ondernemers over de successen en uitdagingen binnen hun DKTI-projecten. Ik wil hen hartelijk danken voor hun openheid, want door het delen van de geleerde lessen en successen, komen we verder in het organiseren van schoon vervoer en duurzaam transport.

Ik wens u veel plezier bij het lezen van dit magazine!

Met vriendelijke groet, 
 
Petrouschka Werther
Directeur Duurzame Mobiliteit Programma Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat