Werkgevers helpen Nederland bij het behalen van de doelen in het Klimaatakkoord. Het verduurzamen van de manier waarop uw werknemers reizen heeft grote maatschappelijke impact én allerlei voordelen voor u als werkgever.

Icoon gesprek
Icoon CO2 verklaring

Naar verwachting moet deze aanpak in 2030 een CO₂ -winst opleveren van 1.0 megaton.

Icoon CO2

Klimaatdoelen: u maakt het verschil

Nederland werkt hard aan het verduurzamen van werk gerelateerd verkeer. Werkgevers maken daarin een groot verschil. Met mooie initiatieven op het gebied van mobiliteit dringen ze de CO₂-uitstoot in Nederland samen met hun werknemers terug. Daarnaast werken we aan regelgeving die ervoor zorgt dat alle werkgevers met meer dan 100 werknemers vanaf 2022 toewerken naar een gezamenlijk doel: de totale CO₂ -uitstoot van Nederland terugbrengen.

Icoon 7

Coalitie Anders Reizen

Daarnaast hebben tientallen werkgevers zich verenigd onder de noemer coalitie Anders Reizen. Zij hebben zichzelf een doel opgelegd nl.: in 2030 moet hun CO₂ -uitstoot met maar liefst 50% verlaagd zijn t.o.v. 2016. Dat doen ze door te praten met werknemers, reductiemaatregelen te nemen en voortgang te monitoren. Inmiddels zijn in totaal 300.000 werknemers vertegenwoordigd onder de werkgevers in coalitie Anders Reizen.

Hoe eerder u begint, hoe groter uw impact

Er zijn veel manieren om uw werknemers duurzaam en milieuvriendelijk te laten reizen. Begin nu vast met uw CO₂-aanpak, zodat u straks vooroploopt in de beweging die werkgevers maken om tot een groener en toekomstbestendig Nederland te komen.

Dit magazine in de mail? Klik hier.