Omgevingsdienst IJmond voert namens vijftien Noord-Hollandse gemeenten milieutaken uit. Geen wonder dus dat de organisatie zelf het voortouw neemt op het gebied van duurzaamheid. Van een duurzaam ingericht kantoor tot een app die laat zien welke elektrische auto je kunt pakken.

Een omgevingsdienst houdt zich primair bezig met vergunningverlening, toezicht en handhaving in de regio, maar pakt, als de gemeenten dat willen, ook beleids- en strategietaken op. Hieronder vallen onder meer de thema’s duurzaamheid, energie en luchtkwaliteit. Astrid van den Haak is in dat kader programmamanager van IJmond Bereikbaar: een mobiliteitsprogramma dat met een werkgeversaanpak probeert zoveel mogelijk mensen te motiveren zich duurzamer en slimmer door de regio te bewegen.

Icoon gesprek

'In november 2020 zijn we helemaal omgegaan naar elektrisch rijden. Er staan bij onze kantoren nu negen elektrische auto’s voor de deur'

Motiveren met goede fietsen en een fietsapp

“Duurzame mobiliteit is een belangrijk onderdeel van ons beleid”, zegt Van den Haak. “Logisch, want wij hebben een voorbeeldfunctie. Het is geen toeval dat ons kantoor pal naast het trein/busstation van Bekerwijk ligt. Onze werknemers krijgen openbaar vervoer voor 100% vergoed. In de aangrenzende stationsfietsenstalling staan bovendien ov-fietsen en twee eigen e-bikes klaar, die iedereen kan gebruiken voor afspraken buiten de deur.”

Om collega's te stimuleren de fiets te pakken, is voor de organisatie de fietsapp Toogethr Cycles aangeschaft. Met de app verdien je punten voor je gefietste woon/werkkilometers. Die punten ruil je om in de webshop voor leuke cadeaubonnen, of doneer je aan één van de vijf regionale goede doelen. Van den Haak: “En om onze collega's te laten wennen aan de elektrische fietsen, hadden we een fotochallenge bedacht. Dan komt er opeens een selfie van een collega die, onderweg naar een bedrijfsbezoek, bij een hekje voor een weiland met koeien staat. Dat werkt aanstekelijk, het helpt twijfelaars over de drempel heen.”

Duurzaam kantoor

Dat duurzaamheid in de haarvaten van de organisatie zit, staat dus buiten kijf. En dat zie je ook aan andere zaken. “We zijn altijd scherp op nieuwe kansen om te verduurzamen”, vertelt facilitair medewerker en gebouwbeheerder Rick Sinkeldam. “Ons kantoor in Beverwijk verwarmen we met warmte-koudeopslag. Het dak ligt vol met zonnepanelen en toen we recent twee ruimtes opknapten, kozen we voor vloerbedekking gemaakt van gerecyclede visnetten, stoelen met zittingen van petflessen en ook lampenkappen van gerecycled materiaal.”
 

Elektrisch wagenpark

De toezichthouders van de omgevingsdienst zijn veel onderweg en komen op meerdere locaties per dag. Ook dat faciliteert Omgevingsdienst IJmond het liefst zo duurzaam mogelijk. “Tot vorig jaar bestond ons wagenpark nog uit aardgasauto’s en één elektrische bus. In november 2020 zijn we helemaal omgegaan naar elektrisch rijden. Er staan bij onze kantoren nu negen elektrische auto’s voor de deur. Dus je rijdt nu duurzaam met de elektrische auto of nóg duurzamer met de (elektrische) fiets.”

MaaS-principe

Het is voor de omgevingsdienst belangrijk om de auto’s slim te kunnen toedelen. Niet alleen in tijd, maar ook als je kijkt naar de actieradius. De accu’s zijn niet altijd 100% opgeladen. En niemand wil het risico lopen dat je halverwege je rit langs de kant van de weg staat. “Daarom zijn we een samenwerking gestart met een partij die ons voorziet in een reserveringsapp, waarop je precies ziet welke auto beschikbaar is en hoeveel kilometer je er nog mee kunt rijden,” zegt Rick. “En waar we naar toe willen, is dat de app je ook een advies geeft welk vervoermiddel het beste bij jouw rit past. Volgens het Mobility as a Service (MaaS)-principe: een gewone fiets, de e-bike, de elektrische auto of het openbaar vervoer”, vult Astrid aan.

Nieuwe manier van werken

Wel werken, maar zonder je te verplaatsen. Dat is natuurlijk het meest duurzaam. Het afgelopen jaar hebben we allemaal aan thuiswerken kunnen en moeten wennen. Zowel werkgevers als werknemers zijn verrast hoe makkelijk en prettig thuiswerken is. Thuiswerken wordt belangrijker, voorspellen ook Van den Haak en Sinkeldam. Dat, in combinatie met het elektrisch rijden en veelvuldig pakken van de fiets, zal ervoor zorgen dat de footprint van de Omgevingsdienst IJmond de komende jaren alleen maar kleiner wordt.

En dat is mooi voor een organisatie met een voorbeeldfunctie. Van den Haak: “Als het ons lukt om nog meer bedrijven te motiveren, mede door te laten zien hoe het praktisch kan, boek je enorme winst op bereikbaarheid en luchtkwaliteit. De impact van schone mobiliteit op het milieu is enorm. En wij laten dat graag zien.”

een icoon met thuiswerkelementen, een huis en laptop.

Toptips uit dit artikel

  • Gebruik het moment om andere vervoermiddelen te verduurzamen.
  • Maak gebruik van bestaande apps om groen reizen te stimuleren.
  • Zoek samenwerkingen met bedrijven die duurzame diensten leveren die niet in huis  zijn, zoals nieuwe apps.
  • Maak het medewerkers zo makkelijk mogelijk om duurzaam te reizen.