JenV Magazine, 4 Jaargang 1

Publicatiedatum
donderdag 13 december 2018
Hoofdredactie
Directie Communicatie (Sander Grip)
Productie
Redactieteam JenV Magazine (Sander Grip, Brenda Meijer, Martin Lamboo, Nienke Hedeman, Gabriëlle Caminada, Gerjan van de Weg, Charlotte van den Berg)
Eindredactie
Directie Communicatie
Vormgeving
Sander Grip
E-mail
jenvmagazine@minvenj.nl
Internet
https://www.rijksoverheid.nl/ministeries/ministerie-van-justitie-en-veiligheid
Redactieadres
Postbus 20301, 2500 EH Den Haag
Telefoon
070 370 73 45
Copyright
CC0 1.0 Universal