Tekst Sander Grip
Foto Jan Paul van Holstein

Voor de tiende keer op rij kregen Nederlandse deelnemers aan internationale missies een herinneringsmedaille voor hun inzet. Daarmee wil ons land een blijk van waardering geven aan alle militairen, politieagenten en civiele experts die de belangen van Nederland verdedigen en beschermen, die de internationale rechtsorde handhaven en die bijdragen aan humanitaire- en vredesmissies.

Als dank en blijk van waardering voor hun inzet, kregen 36 collega’s van de Koninklijke Marechaussee, de politie en civiele experts op 1 november dit jaar een herinneringsmedaille opgespeld. Dat is voor de tiende keer op rij dat de ministeries van Justitie en Veiligheid en Buitenlandse Zaken dit evenement samen met de Politie en de Koninklijke Marechaussee organiseren. Op dit jubileum waren circa 300 andere collega’s aanwezig die in voorgaande jaren gedecoreerd zijn.

Brigadier Ricky

Minister Ferd Grapperhaus sprak de decorandi, hun familieleden en vrienden toe: “Vandaag zijn we bij elkaar om voor de tiende keer iets te doen, dat ik heel waardevol vind.” De minister onderstreepte het belang van de ceremonie, omdat deze collega’s goed werk hebben verricht in moeilijke omstandigheden in gebieden die zich na een periode van conflicten en geweld proberen op te richten. “Ik ben zeer trots op u”, sprak de minister. Daarna richtte hij zich tot brigadier Ricky, een van de decorandi die net terug was van missie in Kosovo: “U hebt loodzware, onregelmatige diensten gedraaid. Maar bleef onverstoorbaar uw werk doen met de u kenmerkende precisie. U was voor iedereen in het Nederlandse contingent in Kosovo een aanwinst en zorgde altijd voor een goede sfeer.”

Commandant der Strijdkrachten Rob Bauer, Joke Brandt, secretaris-generaal van het ministerie van Buitenlandse Zaken, en corpschef Erik Akerboom speldden vervolgens de medailles op bij hun eigen mensen.

(tekst loopt door onder de foto’s)

medaille EU
medaille VN

Nederlandse aanpak

Ook voor JenV zijn de missies belangrijk. Zo is de aanpak van grensoverschrijdende, georganiseerde criminaliteit in de gebieden waar collega’s naartoe uitgezonden worden, een belangrijk thema voor het ministerie. Ook het versterken van het lokaal gezag en hulp bij de opbouw van de rechtstaat zijn speerpunten voor JenV. De civiele experts en politieagenten adviseren bijvoorbeeld over programma’s voor hervorming van de justitie- en veiligheidssector of ontwikkelingsprojecten. Ook voeren zij samen met militairen operaties uit en zij vervullen taken op het gebied van opleiding, mentorschap en training. De Nederlandse inzet is hiermee in de afgelopen tien jaar sterk verbreed. Een geïntegreerde aanpak, waar Nederland trots op is en die zorgt voor betere en langduriger resultaten.

Met onze inzet in internationale missies verbeteren we de gezondheidszorg en infrastructuur of zorgen we ervoor dat kinderen weer naar school kunnen. Onze inzet moet bijdragen aan een betere toekomst voor landen zoals Mali, Irak en Afghanistan.