Foto Rutger Rog

Een veilige en rechtvaardige samenleving maak je niet in je eentje. Als ministerie van Justitie en Veiligheid zoeken wij steeds nadrukkelijker de samenwerking binnen én buiten het departement om de opgaven waar wij voor staan vorm te geven. Talloze professionals in het veld zetten zich elke dag weer met hart en ziel in voor justitie en veiligheid.

Deze mensen uit de praktijk brengen we in beeld. Via dit magazine, maar ook via onze video's die we het afgelopen jaar zijn gaan maken. Dit magazine en deze video's geven de mensen die onze samenleving een stukje veiliger maken een gezicht. Het is inspirerend om hun inzet en passie te zien. Daarom hebben we een compilatie gemaakt van de video's die het afgelopen jaar verschenen zijn. Zo achter elkaar gezet, en geplaatst in dit magazine dat hetzelfde doel voor ogen heeft, geeft deze compilatie een goed beeld van wat we met elkaar kunnen bereiken. Een beeld waar ik trots op ben.

Siebe Riedstra

secretaris-generaal ministerie van Justitie en Veiligheid