Tekst Gerjan van de Weg

Remco Boersma is projectleider living lab big data bij het ministerie van Justitie en Veiligheid. "Zeker data-analyses gebruiken we om de informatieverstrekking aan medewerkers te verbeteren. Dat loopt van kindermishandeling tot risicotaxaties bij verblijfsaanvragen en de aanpak van personen met verward gedrag." Voor veel onderdelen van het ministerie is de vraag relevant hoe om te gaan met big data. "In plaats van risico's mijden, kunnen we kansen benutten", stelt Boersma in zijn videocolumn.