Terugdringing van voedselverlies heeft komende jaren hoge prioriteit in China. Het landbouwteam op de Nederlandse ambassade in Peking voert een studie uit naar de marktkansen voor Nederland. Start-ups in India vinden niches in de voedselketen en Nederlandse bedrijven bieden kennis en technologie die hierbij aansluit. In Japan wil de overheid het voedselverlies in 2030 met 50% terugdringen ten opzichte van 2000. Vooral met behulp van innovatieve technologie. Zuid-Korea kent inmiddels een goed logistiek systeem voor verwerkt voedsel, vlees, zuivel- en visserijproducten, met weinig verspilling. In Taiwan zijn initiatieven genomen om de verspilling van voedsel tegen te gaan, onder meer door supermarktketens. In Singapore nemen hotels innovatieve maatregelen om hun voedselafval te reduceren. Het vrijhandelsakkoord met de EU geeft mogelijkheden voor Nederlandse bedrijven om in Vietnam bij te dragen aan ontwikkeling van de voedselketen.

Aanpak voedselverliezen in Azië

Afvalscheiding

Terugdringen voedselverlies topprioriteit in China

Terugdringing van voedselverliezen, zowel post-harvest als verderop in de keten, heeft komende jaren hoge prioriteit in China. Het landbouwteam op de Nederlandse ambassade in Peking voert een studie uit naar de marktkansen voor Nederlandse bedrijven bij het voorkomen van voedselverliezen.

Lees het artikel

Voedselverwerking

Japan zet robots en AI in om voedselverlies te beperken

Japan staat bovenaan in Azië als het gaat om voedselverspilling. De overheid wil  het verlies in 2030 met 50% terugdringen ten opzichte van 2000. Bijvoorbeeld met behulp van innovatieve technologieën.

Lees het artikel

Voedselvervoer

India probeert omvangrijke ketenverliezen terug te dringen

In India zijn de verliezen in de voedselketen enorm. Maar het bewustzijn in India groeit: overheden investeren in nieuwe plannen, veel Indiase startups vinden niches in de keten en Nederlandse bedrijven bieden kennis en technologie die hierbij aansluit.

Lees het artikel

Voedselverwerking

Singapore gaat met masterplan en wetgeving verspilling tegen

Singapore pakt de verspilling van voedsel voortvarend aan. De stadstaat heeft speciale wetgeving vastgesteld. Een masterplan zet de strategie uit. Enkele grote hotels nemen inmiddels innovatieve maatregelen om hun voedselafval te reduceren.

Lees het artikel

Machine

Verlies in begin van Koreaanse voedselketen is groot

Zuid-Korea heeft een goed logistiek systeem voor verwerkt voedsel, vlees, zuivel- en visserijproducten, met weinig verlies en verspilling. De vooral door e-commercebedrijven geleide keten is gemoderniseerd en erg efficiënt. Niet alles verloopt echter vlekkeloos.

Lees het artikel

Food

Taiwan: experiment met variabele prijzen in strijd tegen verspilling

Taiwan is wereldleider op het gebied van recycling. Maar als het gaat om verwerking van voedselafval scoort Taiwan niet best. Elk jaar wordt er in Taiwan ongeveer 2,75 miljoen ton voedsel verspild, ofwel 3.000 ton per dag.

Lees het artikel

Nederland ondersteunt ontwikkeling Vietnamese voedselketen

Op het gebied van voedselverliezen is in Vietnam veel winst te behalen. De unieke samenwerking tussen Nederland en Vietnam en het vorig jaar in werking getreden vrijhandelsakkoord tussen Vietnam en Europa geven volop mogelijkheden.

Lees het artikel