In Duitsland werken overheid, brancheorganisaties en levensmiddelenhandel nauw samen om de voedselverspilling te verminderen. De drie gewesten in België focussen op preventie en bewustwording. De vrijwillige aanpak in Frankrijk ondersteunt de overheid met wettelijke bepalingen.  Sinds 2016 kent Italië nationale regels in de strijd tegen voedselverliezen. Deze regelgeving is gericht op het tegengaan van overproductie en verspilling in de hele keten. Portugal kent verschillende initiatieven om verspilling van voedsel tegen te gaan. Zo komt 'lelijk fruit' niet in de afvalbak terecht. De Nederlandse ambassade in Spanje begon een kansentraject voor hergebruik van reststromen uit de tuinbouw. In het Verenigd Koninkrijk is voedselverspilling al sinds 2005 een belangrijk maatschappelijk en politiek thema. Het landbouwteam op de Permanente Vertegenwoordiging van Nederland bij de EU werkt samen met onderzoeksinstituten en andere partijen in de voedselketen.

Aanpak voedselverliezen in Westelijk Europa

Duitse campagne: te goed voor de vuilnisbak

Ook Duitsland wil de verspilling van voedsel fors terugdringen. Het Duitse ministerie van Landbouw, de brancheorganisaties, levensmiddelenhandel en horeca pakken dat samen aan onder het motto ‘Zu gut für die Tonne’, ofwel te goed voor de vuilnisbak.

Lees het artikel

België in hogere versnelling in strijd tegen voedselverspilling

De strijd tegen voedselverspilling staat hoog op de agenda’s in de gewesten Vlaanderen, Wallonië en Brussel. Met concrete maatregelen in de hele keten moet het verlies fors omlaag. Veel winst is te halen bij de consument thuis.

Lees het artikel

Coöperatie in Portugal redt wekelijks tonnen ‘lelijk’ fruit

Portugal kent verschillende initiatieven om de verspilling van voedsel tegen te gaan. Zo werkt de consumentencoöperatie Fruta Feia ('lelijk fruit') met de gehele keten van boer tot burger samen om minder aantrekkelijk fruit niet in de afvalbak te laten verdwijnen.

Lees het artikel

Italië zet volop in op minder voedselverlies

Italië heeft al langere tijd veel aandacht voor voedselverliezen. De overheden, onderzoeksinstellingen, bedrijven en maatschappelijke organisaties nemen maatregelen en komen met initiatieven. Naar eigen zeggen is Italië koploper in de Europese Unie op dit gebied.

Lees het artikel

Beleid en onderzoek dwingen EU tot hergebruik dierlijk eiwit

Het landbouwteam op de Permanente Vertegenwoordiging van Nederland bij de EU werkt samen met onderzoeksinstituten en andere partijen in de voedselketen. Zoals op het gebied van hergebruik van dierlijke eiwitten voor de kweek van insecten die vervolgens weer fungeren als diervoeding.

Lees het artikel

Verenigd Koninkrijk koploper in aanpak voedselverspilling

Tussen 2007 en 2018 is in het Verenigd Koninkrijk de voedselverspilling per hoofd van de bevolking met 27% afgenomen. Het land behoort hiermee tot de koplopers. Maar er liggen nog altijd grote uitdagingen. Dat biedt kansen voor innovatieve oplossingen uit Nederland.

Lees het artikel

Onderzoek in Spanje naar hergebruik van reststromen uit de tuinbouw

In Spanje groeit de vraag naar kennis en producten die bijdragen aan een circulaire economie. De Nederlandse ambassade in Madrid en Rijksdienst voor Ondernemend Nederland begonnen daarom eind 2020 een kansentraject voor hergebruik van reststromen uit de tuinbouw.

Lees het artikel

Franse overheid stelt regels vermindering voedselverspilling

Wat de Franse benadering van de bestrijding van voedselverliezen- en verspilling vrij uniek maakt in Europa, is dat de vrijwillige benadering vanuit sector en NGO’s ondersteund wordt door de Franse overheid met wettelijke bepalingen. 

Lees het artikel