Marokko neemt klimaatmaatregelen; overheid en kennisinstellingen zoeken hierbij steeds vaker samenwerking met Nederland. In Algerije staan klimaatverandering, voedselzekerheid en waterschaarste nog niet hoog op de agenda. De introductie van klimaatslimme landbouwpraktijken komt in Uganda en Rwanda langzaam van de grond. De overheid van Ethiopië zet in op herbebossing en betere landbouwtechnieken. In Kenia is er Nederlandse betrokkenheid bij verbetering van de voedsel- en waterzekerheid in droge regio’s. Steeds meer Ghanese boeren zien kansen in druppelirrigatie in de groenteteelt. In Zuid-Afrika lopen drie grote projecten die zich focussen op de nexus water, voedsel en biodiversiteit.

Afrika

Uganda

Uganda: boeren in Oost-Afrika geholpen met Nederlandse expertise

Landen in Oost-Afrika, waaronder Uganda en Rwanda, worden het meest getroffen door klimaatverandering. Neerslagpatronen veranderen en temperaturen worden extremer tijdens droge perioden. Daarom is het van groot belang om in deze regio samen te werken en boeren te helpen om te investeren en de juiste beslissingen te nemen, op het juiste moment. Nederlandse bedrijven en organisaties kunnen daarbij helpen met klimaatslimme technologieën, aangepast aan lokale behoeften.

Lees het artikel

Ethiopië

Ethiopië zet in op herbebossing

Landbouw, bosbouw en toerisme in Ethiopië ondervinden alle drie de gevolgen van klimaatverandering. Door de geografische diversiteit heeft het land zowel te maken met enorme droogte als forse overstromingen. De overheid zet in op herbebossing en betere landbouwtechnieken.

Lees het artikel

Algerije

Algerije: interesse voor innovatie neemt toe

Hoewel de zichtbare en verwachte effecten van klimaatverandering alarmerend zijn voor Algerije, ligt de focus vooralsnog op meer lokale productie van voedsel. In de wetenschap is er wel veel aandacht voor klimaatverandering en voedselproductie. De echte veranderingen moeten vooralsnog komen uit de private sector

Lees het artikel

Kenia

Kenia: inzet Nederlandse kennis voor meer klimaatweerbaarheid

Op dit moment wordt Kenia hard getroffen door de droogte. Noodhulp brengt tijdelijk oplossingen. Belangrijk is dat de grondoorzaken worden aangepakt. In Kenia draagt Nederland via een geïntegreerde aanpak van waterbeheer en landbouwontwikkeling bij aan klimaatweerbaarheid en voedselzekerheid van bewoners in droge gebieden. Dit leidt ook tot inclusieve economische ontwikkeling en meer stabiliteit.

Lees het artikel

Zuid-Afrika

Landbouw en biodiversiteit in Zuid-Afrika ernstig bedreigd

Zuidelijk Afrika staat voor een enorme uitdaging als het gaat om klimaatverandering. In deze regio stijgt de temperatuur komende decennia met 4 graden, wereldwijd gaat het naar verwachting om 2°C. Dat heeft negatieve gevolgen voor de regenval en het daarmee samenhangende waterpeil. Bij het landbouwteam op de Nederlandse ambassade in Pretoria heeft de ontwikkeling van een toekomstbestendig voedselsysteem hoge prioriteit. 

Lees het artikel

Marokko

Verwoestijning Marokko neemt toe

De klimaatcrisis gaat niet ongemerkt voorbij aan de Marokkaanse landbouw. Het voor land- en tuinbouw beschikbare land, de voedselzekerheid, het voor irrigatie beschikbare water: alles staat onder druk. Marokko neemt maatregelen en de overheid, agrokennisinstellingen en lokale instanties zoeken steeds vaker samenwerking met Nederland.

Lees het artikel

Ghana

Digitaal weersadvies voor slimme irrigatie in Ghana

De overgrote meerderheid van Ghanese boeren is voor hun productie nog afhankelijk van regenval. Dit wordt echter steeds uitdagender door veranderende regenpatronen. Steeds meer Ghanese boeren zien daarom kansen in het gebruik van druppelirrigatie voor de groenteteelt. Holland Greentech stimuleert het gebruik hiervan. Met als volgende stap het gebruiken van weerdata voor nóg slimmere druppelirrigatie.

Lees het artikel

Rwanda

Rwanda: boeren in Oost-Afrika geholpen met Nederlandse expertise

Landen in Oost-Afrika, waaronder Oeganda en Rwanda, worden het meest getroffen door klimaatverandering. Neerslagpatronen veranderen en temperaturen worden extremer tijdens droge perioden. Daarom is het van groot belang om in deze regio samen te werken en boeren te helpen om te investeren en de juiste beslissingen te nemen, op het juiste moment. Nederlandse bedrijven en organisaties kunnen daarbij helpen met klimaatslimme technologieën, aangepast aan lokale behoeften.

Lees het artikel