Belgische boeren tonen in toenemende mate belangstelling voor waterbesparing. Duitse consumenten kiezen in de supermarkt steeds meer op basis van duurzaamheid en  klimaateffecten van producten. In Frankrijk lopen verschillende initiatieven om de agrarische sector klimaatbestendiger te maken. De Britse boerenbond wil in 2040 klimaatneutraal produceren. Spanje en Nederland wisselen kennis uit over verbetering van het bodem- en watermanagement. Denemarken gaat tienduizenden hectare veengrond uit productie nemen en vernatten. Portugal wil de klimaatkennis in de agrarische sector vergroten. De ambitie van de Ierse regering is om ​wereldleider in duurzame voedselsystemen te worden. De OESO ziet dat de landbouw een belangrijke bijdrage kan leveren aan het terugdringen van de uitstoot van broeikasgassen.

Europa westelijk

Frankrijk

Franse landbouw zet vooral in op klimaatadaptatie

In Frankrijk is, mede door de aanhoudende droogte en bosbranden, het gevoel van urgentie over klimaatverandering het afgelopen jaar vergroot. Er lopen verschillende initiatieven om de agrarische sector klimaatbestendiger te maken.

Lees het artikel

Duitsland

Duitse consument steeds bewuster van klimaateffecten voedsel

De Duitse consument is zich steeds bewuster van de effecten van zijn dieetkeuzes op het klimaat. In 2022 zien voedselexperts klimaat en duurzaamheid zelfs als hét keuzecriterium voor consumenten. Het verklaart de voorkeur voor producten uit de eigen regio.

Lees het artikel

België

Vlaanderen zet fors in op klimaatbestendige landbouw

Vlaanderen is bij uitstek geschikt voor landbouw: goede logistiek, hoog opleidingsniveau, veel voedingsbedrijven, vruchtbare gronden en een gematigd klimaat. Echter, die laatste troef staat onder druk met vijf zeer droge zomers in de laatste zes jaar.

Lees het artikel

VK

Klimaatuitdaging Britse landbouw vraagt om systeembenadering

De verandering van het klimaat betekenen grote uitdagingen voor de landbouw en natuurbehoud in het Verenigd Koninkrijk. Lange, hete en droge zomers en zachte en natte winters verhogen het risico op schade aan de landbouw en de natuur.

Lees het artikel

Spanje

Verbetering bodemkwaliteit centraal in samenwerking Spanje-Nederland

Water staat al jaren op de prioriteitenlijst van het landbouwteam op de Nederlandse ambassade in Madrid. Dat is niet verwonderlijk als je kijkt naar de beschikbare cijfers over de toenemende droogte en het effect daarvan op de landbouwproductie. 

Lees het artikel

Portugal

Portugal: transitie landbouw door kennisuitwisseling

De Portugese landbouw is kwetsbaar voor klimaatverandering. De landbouwsector is zich ervan bewust dat het roer moet worden omgegooid. Dat vergt een cultuuromslag onder agrarische ondernemers. Meer kennis is daarvoor onontbeerlijk.

Lees het artikel

Ierland

Ierse agrofoodsector staat voor forse klimaatuitdaging

De agrofoodsector is zeer belangrijk voor de Ierse economie. De sector is goed voor bijna 15% van de werkgelegenheid buiten de hoofdstad Dublin. Ierland is trots op zijn groene, op gras gebaseerde veehouderij. De landbouw- en voedingsmiddelenindustrie in Ierland staat als grootste uitstoter van broeikasgassen wel voor enorme uitdagingen op het gebied van klimaat en biodiversiteit.

Lees het artikel

Denemarken

Denemarken haalt klimaatwinst met aanpak veengrond

Denemarken gaat tienduizenden hectare veengrond uit productie nemen en vernatten. Dat levert een forse bijdrage aan de terugdringing van de CO2-uitstoot. In Nederland speelt de hoge CO2-uitstoot van verdrogende veengrond ook.

Lees het artikel

PV Oeso

OESO: landbouw kan bijdragen aan minder broeikasgassen

Overheden verlenen de landbouw steeds meer financiële steun. Maar die steun is steeds minder gericht op het verbeteren van het klimaat of duurzaam milieubeheer. Opvallend is ook dat veel steunmaatregelen voor de landbouw bijdragen aan een grotere uitstoot van broeikasgassen. Toch ziet de OESO dat de landbouw juist een belangrijke bijdrage kan leveren aan het terugdringen van die uitstoot.

Lees het artikel