Polen stimuleert de opvang en opslag van regenwater. Turkije en Nederland vinden elkaar in klimaatslimme toepassingen op het boerenerf en in kennisontwikkeling. Hongarije zet in op precisielandbouw om de klimaatproblemen te bestrijden. De Servische regering ondersteunt boeren bij de aanpassing aan klimaatverandering met premies voor precisietechnieken en digitalisering.

Europa Centraal

Servië

Servië: precisie-irrigatie en biogas bieden perspectief

De Servische landbouwsector heeft sterk te lijden onder klimaatverandering. Het biedt voor Nederland kansen om Servische boeren te helpen hun bedrijfsvoering aan te passen. Dat kan  bijvoorbeeld door de boeren te ondersteunen op het gebied van precisie-irrigatie en biogaswinning.

Lees het artikel

Turkije

Turkije zet in op klimaatactie op boerenerf

Klimaatverandering heeft verstrekkende gevolgen voor de landbouw in Turkije. Droogte, waterschaarste en geopolitieke onzekerheid vragen om maatregelen. Nederland en Turkije vinden elkaar in de klimaatslimme toepassingen op het boerenerf en in kennisontwikkeling.    

Lees het artikel

Hongarije

Hongarije omarmt precisielandbouw

Hongarije zet in op precisielandbouw om de klimaatproblemen te bestrijden. Welke kansen biedt dat voor Nederlandse bedrijven en kennisinstellingen?

Lees het artikel

Polen

Polen: steeds minder water als gevolg van klimaatverandering

De effecten van klimaatverandering hebben grote gevolgen voor de Poolse landbouw. Zo kampt het land al 20 jaar met droogte. Nederlandse kennis en technologie kunnen eraan bijdragen dat de Poolse boeren beter kunnen inspelen op het veranderende klimaat. 

Lees het artikel