Met de klimaattop COP27 in Egypte krijgt duurzame landbouw in het land wereldwijde aandacht. Dit biedt kansen voor Egyptisch-Nederlandse samenwerking op het terrein van klimaatbestendige landbouw. In de Verenigde Arabische Emiraten levert een Nederlands tuinbouwcluster een bijdrage aan de ontwikkeling van een voedselsysteem dat klimaatbestendig is. De regering van Saoedi-Arabië heeft in haar Vision 2030 plannen gepresenteerd voor een klimaatslimme landbouw met minder watergebruik en groene energie. De Irakese overheid werkt vanwege de toenemende droogte aan de ontwikkeling van klimaatslimme voedselsystemen met input van Nederlandse expertise en technologie. Iraanse tuinders bezoeken Nederland om te leren over waterbesparing in kassen en om kennis op te doen over droogtetolerante rassen.

Midden-Oosten

Egypte

COP27 unieke kans op samenwerking met partners in Egypte

Landbouw in Egypte gaat terug tot de tijd van de farao’s. Met een aanhoudende bevolkingsgroei, waterschaarste en klimaatverandering is de sector echter niet toekomstbestendig. Met de klimaattop COP27 in het Egyptische Sharm El-Sheikh krijgt duurzame landbouw in Egypte wereldwijde aandacht. Dit biedt kansen voor Egyptisch-Nederlandse samenwerking op het terrein van klimaatbestendige landbouw.

Lees het artikel

Saoedi-Arabië

Saoedi’s richten zich op klimaatslimme tuinbouw

Studies van de FAO en het ministerie van Milieu, Water en Landbouw (MEWA) van Saoedi-Arabië maken duidelijk dat klimaatverandering een enorme uitdaging is voor het Koninkrijk. De regering heeft in de vision 203o dan ook plannen gemaakt voor klimaatslimme landbouw met minder watergebruik en groene energie. Voedselzekerheid door grotendeels lokale productie is daarbij de belangrijkste drijfveer.

Lees het artikel

Irak

Irak waardeert Nederlandse kennis over klimaatadaptatie

In het historische rivierenland van Mesopotamië rukt de woestijn op. De Irakese overheid werkt aan de ontwikkeling van klimaatslimme voedselsystemen en kijkt daarbij naar Nederland voor expertise en innovatieve technologie. De huidige klimaat- en watercrisis is tegelijkertijd een kans voor Irak om zijn landbouwsector te moderniseren. Nederland werkt nauw samen met Irak, vooral met de landbouwsector in de Koerdische Autonome Regio.

Lees het artikel

Iran

Iran: scala aan maatregelen tegen toenemende droogte

Klimaatverandering heeft voelbaar effect op het dagelijkse leven en de economie in Iran. Vooral de regenafhankelijke landbouw in Noord-Iran en de geïrrigeerde landbouw in de aride zones zijn kwetsbaar. Iraanse boeren, agribusiness en overheden hebben daarom door de jaren heen methodes ontwikkeld om aan te passen aan klimaatverandering. Nederlandse kennis en technologieën staan hoog aangeschreven in Iran, wat kansen biedt voor handel en advies op het gebied van klimaat-slimme systemen. 

Lees het artikel

VAE

Verenigde Arabische Emiraten kijken al vooruit naar COP28

Een toekomstbestendig voedselsysteem met meer voedselproductie in het woestijnklimaat van de Verenigde Arabische Emiraten (VAE). Daaraan leveren Nederlandse tuinbouwbedrijven, samen met bedrijven uit de watersector en kennisinstellingen, een belangrijke bijdrage. De woestijn kan vruchtbaarder worden dan ooit voor mogelijk gehouden.

Lees het artikel