China wil graag met Nederland samenwerken om verzilte gronden te behouden voor voedselproductie. De Japanse overheid wil nieuwe variëteiten inzetten die beter bestand zijn tegen hoge temperaturen. De Zuid-Koreaanse regering investeert in de klimaatbewustwording van de boeren. De focus in India is gericht op de weerbaarheid van het voedselsysteem. In Sri Lanka is een project in uitvoering om de kleinschalige landbouw klimaatbestendiger te maken. Vietnam en Nederland werken samen in de strijd tegen verzilting en aan duurzame teeltsystemen bij de garnalenkweek. 

Azië

China

China zoekt steun in Nederland in strijd tegen verzilting

In China is verzilting door de klimaatverandering en verkeerde drainage een groot probleem. Zowel in China als Nederland lopen onderzoeken naar oplossingen. Het Chinese ministerie van Landbouw en Plattelandszaken (MARA) wil graag met Nederland samenwerken op dit onderwerp. Zo zijn er kansen voor export van zouttolerant uitgangsmateriaal van Nederland naar China.

Lees het artikel

Zuid-Korea

Zuid-Korea pakt voor het eerst CO2-uitstoot aan

Zuid-Korea heeft een reputatie als ‘klimaatschurk’, met een zeer grote uitstoot van broeikasgassen. Een nieuwe wet pakt die uitstoot aan. De agrarische sector moet daaraan fors bijdragen. Nederlandse kennis en expertise kunnen daarbij helpen

Lees het artikel

Vietnam2

Vietnam werkt aan duurzame aquacultuur

Een Nederlands consortium genaamd ShrimpTechVietnam speelt sinds 2019 een belangrijke rol in de verduurzaming van de garnalenteelt in de Mekongdelta. Nederlandse en Vietnamese bedrijven werken nauw samen aan de reductie van antibiotica, terugdringing van ziektedruk en toepassing van duurzame teeltsystemen.

Lees het artikel

India

Focus India gericht op weerbaarheid voedselsysteem

De landbouw in India wordt geconfronteerd met grote veranderingen als gevolg van de klimaatverandering. Het landbouwteam van de ambassade zet daarbij in op klimaatslimme landbouw en brengt in de samenwerking met India een focus aan op weerbare voedselsystemen.

Lees het artikel

Sri Lanka

Sri Lanka: eerste stappen op weg naar veerkrachtige landbouw

Sri Lanka is een eilandstaat in de Indische Oceaan, met een landoppervlak van 65.000 vierkante kilometer. Omdat het een tropisch land is, is het klimaat nat en warm, ideaal voor regenwouden. Net als elders in de wereld gaat de biodiversiteit in dit tropische bos achteruit. Sri Lanka is in het recente verleden kwetsbaarder geworden voor klimaatverandering. Dat geldt zeker voor de landbouw.

Lees het artikel

Japan

Japan: weerbare landbouw is opdracht van formaat

Japan heeft van oudsher te maken met regenseizoenen, tyfoons en hete zomers. Maar de gevolgen van klimaatverandering zijn ook in het eilandenrijk inmiddels onmiskenbaar. De Japanse overheid zet volop in op ontwikkeling en verspreiding van adaptatiemaatregelen, vooral in de rijst- en fruitteelt. In die teelten is de impact van de klimaatverandering groot.

Lees het artikel

Vietnam1

Training Vietnamese boeren in verziltende Mekongdelta

Boeren in Vietnam leren in een recent gestart trainingsprogramma Saline Agriculture om te gaan met verzilting van bodem en water. En om zoet water op te slaan en zuiniger te gebruiken. Nederlandse en Vietnamese partijen uit de private sector werken hiervoor samen, met steun van kennisinstellingen uit beide landen.

Lees het artikel