Bestrijding van klimaatverandering is voor president Biden van de Verenigde Staten een prioriteit, met daarbij een belangrijke rol voor de landbouwsector. De Canadese overheid stimuleert boeren om klimaatmaatregelen te nemen, onder meer met living labs. Nederland ondersteunt in Mexico initiatieven op het terrein van boslandbouw en herbebossing. Gezien de rol van Brazilië op landbouw- en klimaatvlak, is dit land meer dan voorheen een belangrijke partner om samenwerking mee aan te gaan, onder meer bij het tegengaan van ontbossing. 

Amerika

Mexico

De comeback van boslandbouw in Mexico

Boslandbouw is al eeuwen bekend in Mexico. Lange tijd was hier echter vanuit de overheid, wetenschap en commerciële landbouw weinig interesse voor. De laatste jaren groeit langzaam de belangstelling voor deze vorm van landbouw. Nederland ondersteunt een aantal initiatieven die boslandbouw in Mexico promoten. In de avocadoteelt is meer Nederlandse betrokkenheid bij boslandbouw welkom.

Lees het artikel

Brazilië

Brazilië zoekt partners om ontbossing te stoppen

Brazilië reist met een grote delegatie naar de klimaattop COP27. Deelstaten en brancheorganisaties nemen in Egypte deel aan de besprekingen. Tegengaan van ontbossing is ongetwijfeld een van de thema’s. In dit artikel laten we enkele Braziliaanse deelnemers aan de klimaattop aan het woord.

Lees het artikel

VS

Regering Biden investeert stevig in klimaat

Bestrijding van klimaatverandering is voor President Biden een prioriteit, met daarbij een belangrijke rol voor de landbouwsector. Nationaal en internationaal heeft de regering Biden verschillende initiatieven gelanceerd. Participatie vanuit de landbouwsector is echter vrijwillig en vanuit Republikeinse zijde zijn er voorbehouden.

Lees het artikel

Canada

Canada pakt klimaatverandering aan met living labs

Ook in Canada staat het klimaat onder druk. Canadese boeren passen hun bedrijfsvoering aan, maar dat is niet voldoende. De Canadese overheid ondersteunt de boeren onder meer met living labs. Vooral op het gebied van bodemonderzoek is Canada vergevorderd.

Lees het artikel