Tekst Redactie vws#Dia
Foto Broekhuizen Wirtz

Lessons learned

Luc Hagenaars is als beleidsmedewerker van de directie Meva betrokken geweest bij het ‘lessons learned’-traject. Hij vertelt wat de gesprekken met experts hebben opgeleverd bij de aanpak van COVID-19.
Zie ook: Kamerbrief  'Lessons learned'

*Muziek speelt*

Beeldtekst: ‘Lessons learned’ van de coronacrisis.
Over dit onderwerp ging vanuit VWS een brief naar de Tweede Kamer.

Luc Hagenaars – Senior-beleidsmedewerker strategie en kennis, directie Meva:
Ik ben Luc Hagenaars en de laatste maanden heb ik bijgedragen aan het ‘Lessons Learned’ project.
Hoewel ik het lastig vind om zo’n grote brief heel kort samen te vatten, dat doet eigenlijk geen recht aan alles wat erin staat, zijn er drie hoofdboodschappen uit deze ‘Lessons Learned’ getrokken door het kabinet.
En die luiden; dat we verder moeten werken aan inzicht, gerichte maatregelen en het gezamenlijk volhouden van de maatregelen.
Die drie hoofdboodschappen klinken misschien een klein beetje als clichés, en dat zijn het denk ik ook wel, maar volgens mij is de grote les die je daaruit kunt trekken dat ze ook waar zijn.
Dus dat wil zeggen dat onder de experts die meededen eigenlijk best wel veel consensus bestond over de leidende principes in de aanpak.
Dus dat lijkt me een hele belangrijke les waar je niet te lichtzinnig over moet doen.
En verder zijn er tal van voorbeelden die eruit springen.
Een voorbeeld dat ik wel aardig vond; we hebben gesproken met de mensen die in Antwerpen en Gütersloh, die lokale uitbraken daar, wisten in te dammen.
En daar kwam een soort realiteitszin uit naar voren in het gedrag van mensen in zo’n stad.
Omdat daar de uitbraak begon in volksbuurten, die kun je natuurlijk niet zomaar af gaan sluiten, en men vond dat besmettingen zich vooral voordeden in het uitgaanswereldje.
En omdat de kroegen daar om één uur dichtgingen werd besloten om om half twaalf een avondklok in te stellen.
Zodat mensen nog niet te aangeschoten waren, maar ook al te dichtbij één uur waren om nog buiten Antwerpen een kroeg op te gaan zoeken.
Een voorbeeld wat wel vaak genoemd werd, dat ging over communicatie.
Dat kwam heel vaak naar voren als belangrijk onderwerp.
Vooral het gedifferentieerd communiceren naar groepen en ook de daarvoor bestemde kanalen gebruiken.
Daar wordt nu bijvoorbeeld vaak TikTok ingezet om jongeren te bereiken.
Of het een structurele verandering bij VWS teweeg gaat brengen?
Ik hoop het aan de ene kant wel maar aan de andere kant niet.
Omdat het niet zo is dat VWS er een potje van maakte, volgens mij gaan heel veel dingen goed en werd er ook altijd al heel veel externe deskundigheid in huis gehaald.
Wat we wel hebben geleerd is dat je zelfs de meest kritische deskundige eigenlijk om een hele constructieve bijdrage kunt vragen als je ze samen aan tafel zet.
En dat ging eigenlijk goed aan bijna alle tafels, ook juist met de meest kritische tegengeluiden.
Advies voor mensen die misschien erover denken om te solliciteren bij de nieuwe covid-directie, waar ik zelf overigens niet werk.
Ik denk dat je het leuk moet vinden om op een spanningsveld te werken tussen wat je idealiter in het beleid zou willen doen en hetgeen wat ook uitvoerbaar is in de rauwe werkelijkheid.

Beeldtekst:Er zijn nog vacatures bij de nieuwe corona-directie van VWS.


Dat is denk ik een belangrijke vereiste en verder moet je het ook leuk vinden om ook de logistiek van het betrekken van experts om lessen te trekken, goed moet organiseren.
En dat is niet zo makkelijk als dat het misschien lijkt.

Logo ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport verschijnt in beeld.
Beeldtekst: in de vws#Dia en op vws#Net wordt de komende weken specifieker ingegaan op ‘lessons learned’.
www.vwsdia.nl