Tekst Redactie vws#Dia
Foto Video: Broekhuizen Wirtz

Het Regionetwerk VWS is een netwerk van regiocontactpersonen binnen VWS met als doel het intern opbouwen, beheren en uitwisselen van kennis over de regio’s. Om op deze manier de verbinding met de regio’s te versterken. LZ-manager Michiel Geschiere (regiocontactpersoon binnen het Regionetwerk VWS) en Edwin Leutscher (manager bij zorgverzekeraar CZ in Zeeland) geven toelichting.

*Sferische muziek speelt*

Beeldtekst: Regionetwerk VWS.
Het Regionetwerk VWS is een nieuw opgezet netwerk van regiocontactpersonen binnen VWS.
Het heeft als doel om het intern beheer en het uitwisselen van kennis over de regio’s te vergroten, om zo de verbinding met de regio’s te versterken.

Michiel Geschiere – manager VWS-directie LZ:
Bij VWS merk je dat eigenlijk heel veel vraagstukken waar we mee te maken hebben, zich voordoen in de regio en ook opgelost moeten worden in de regio. Door zorgverzekeraars, zorgcuratoren, gemeenten en zorgaanbieders samen. En dan helpt het als je vaste contactpersonen hebt vanuit VWS die een netwerk hebben in de regio en daaraan bij kunnen dragen.

Edwin Leutscher – manager zorgverzekeraar CZ in Zeeland:
Een regionetwerk is nodig omdat de uitdagingen in Zeeland, die zijn ingewikkeld, en die kun je niet als zorgaanbieder of zorgverzekeraar alleen oplossen. Daar heb je VWS voor nodig, heb je gemeenten voor nodig, de provincie, en dat is het mooie van het regionetwerk.

Michiel Geschiere – manager VWS-directie LZ:
Je merkte dat je, als je je ook in elkaar verdiept en in elkaars vraagstukken, dan ga je ook ontdekken waar je een bijdrage kunt leveren in de problematiek.

Edwin Leutscher – manager zorgverzekeraar CZ in Zeeland:
Onze bevindingen zijn louter positief. We staan aan het begin van deze samenwerking met VWS, maar tot nu toe hebben we al een paar mooie resultaten gehad. Ik kijk even naar wat we nu recent doen met de dataverzameling en data-analyse, dat doen we samen ook weer met VWS. Daar zit veel kennis, dus dat is een toegevoegde waarde.

Michiel Geschiere – manager VWS-directie LZ:
Ik ben wel blij dat er nu een samenwerkingsverband in Zeeland is ontstaan onder voorzitterschap van CZ zorgverzekeraar, waarmee er ook een duidelijke structuur staat waarmee je ook makkelijker het gesprek aan kunt gaan. Het regionetwerk is echt 'here to stay'. Als je kijkt naar hoe we met elkaar moeten gaan samenwerken en welke vraagstukken er nog liggen, dan kan ik me niet anders voorstellen dan dat we samenwerken met de regio. Of dat dan nog een regionetwerk is, zoals we dat nu kennen, dat is maar de vraag. Ik denk echt dat het veel meer onderdeel gaat worden van ons primaire proces.

Edwin Leutscher – manager zorgverzekeraar CZ in Zeeland:
Ik denk dat het een normale manier van werken is en meer dan dat het tot nu toe is. Omdat we dan ervaren hebben wat de toegevoegde waarde is en wat de winst is en dat het dan naar meer smaakt en dat we het alleen maar zo doen dan.

Logo Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport verschijnt in beeld.

*Sferische muziek speelt en fadet uit*