Tekst Sylvia Suurmeijer – Hulsman

De Wet open overheid (Woo) is sinds 1 mei de vervanger van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob) en is een belangrijke stap richting een open(er) overheid. VWS’ers moeten hun informatie goed registreren, makkelijk vindbaar en toegankelijk maken.

Hans van Veldhuizen in de hal van de resident
Hans van Veldhuizen, programmamanager implementatie van de Woo

Wat zijn de belangrijkste verschillen tussen de Wob en de Woo?

Hans van Veldhuizen, programmamanager implementatie van de Woo: “De Woo kent drie grote veranderingen ten opzichte van de Wob. De belangrijkste verandering is dat we meer informatie actief openbaar gaan maken, dus ook als er niet om wordt gevraagd. Dit wordt stap voor stap ingevoerd: actieve openbaarmaking wordt voor steeds meer typen informatie verplicht.”

Dit betekent meer werk voor VWS?

“Jazeker. En we moeten een verzoek tot openbaarmaking van informatie - een Woo-verzoek - sneller afhandelen: binnen vier weken. Voor complexe of grote verzoeken is er twee weken extra de tijd. Onder de Wob was dit vier weken plus eventueel een verleningstermijn van vier weken. De versnelde afhandeling is een enorme uitdaging, want op dit moment is het voor VWS al lastig om tijdig te voldoen aan uitgebreide Woo-verzoeken. Nieuw is ook de verplichting van het aanstellen van een zogeheten Woo-contactpersoon. Daarmee worden we toegankelijker voor burgers.”

Wat gaan Nederlanders merken van de Woo?

“Iedereen in Nederland krijgt sneller en gemakkelijker toegang tot informatie van de overheid. Ook binnen documenten krijgen mensen meer te zien: er wordt minder informatie weggelakt. Al met al wordt de informatiepositie van de burgers versterkt.”

Wat betekenen deze veranderingen voor het werk van VWS’ers?

“We staan met elkaar voor een behoorlijke opgave de komende periode. Het kost tijd om alle werkprocessen en informatiesystemen aan te passen aan het werken in de nieuwe open bestuurscultuur. Informatie goed registreren en toegankelijk en makkelijk vindbaar maken. Dit betekent iets voor de manier waarop we werken en informatie opslaan in systemen. Wees je er in je werk van bewust dat wat jij schijft of adviseert in de openbaarheid kan komen.”

Worden VWS’ers hierin begeleid?

“Voor de VWS’ers die Woo-aanspreekpunt zijn binnen hun directie, verandert er een aantal zaken. Dinsdag 17 mei vond in samenwerking met de directie Wetgeving en Juridische Zaken (WJZ), een interne kennissessie plaats waarin uitgebreid werd stilgestaan bij de nieuwe procesgang rondom Woo-verzoeken en de nieuwe juridische kaders. Tijdens deze bijeenkomst is het zogeheten Woo-stappenplan geïntroduceerd en keken we gezamenlijk vooruit in de kansen en uitdagingen die we gezamenlijk voor ons hebben liggen.”

Vragen?

Mail ze naar het programmateam: dienstpostbusImplementatieWOO@minvws.nl

Binnen VWS zijn er meerdere ontwikkelingen gaande in het kader van transparantie. Zo is vorig jaar juni 2021 de beleidslijn: ‘actieve openbaarmaking beslisnota’s ingegaan. Deze wordt vanaf september 2022 uitgebreid.

Lees ook het nieuwsbericht Van Wob naar Woo: ‘enorme uitdaging’ op vws#Net.