Tekst Sylvia Suurmeijer – Hulsman

De Wet open overheid (Woo) moet een verzoek tot openbaarmaking van informatie (een Woo-verzoek) sneller afhandelen: binnen 4 weken met 2 weken extra voor complexe of grote verzoeken. Voorheen (onder de Wob) was dit 4 weken met een verlengingstermijn van 4 weken.

Dat de termijnen onder de Woo korter zijn, is een uitdaging voor heel VWS. Het nieuwe Woo-stappenplan helpt hierbij. Het geeft duidelijk aan welke stappen de directie Wetgeving en Juridische Zaken samen met de beleidsdirecties moet zetten om aan de wettelijke termijnen te voldoen.

Samenwerkingssessies

In het najaar organiseert het Programmateam implementatie Woo samen met de directie WJZ interne kennis- en samenwerkingssessies voor Woo-aanspreekpunten van beleidsdirecties. Ook andere geïnteresseerden, leidinggevenden en beleidsmedewerkers zijn welkom. Tijdens deze sessie wordt het proces nader toegelicht, bestaat de mogelijkheid om ervaringen met elkaar te delen en wordt samen vooruitgekeken welke acties verder nodig zijn om ervoor te zorgen dat informatie sneller en beter vindbaar is om sneller de Woo-verzoeken te voltooien. Op vws#Net verschijnt meer informatie over deze sessies.

Vragen?

Mail ze naar het programmateam: dienstpostbusImplementatieWOO@minvws.nl

Woo-Stappenplan
Klik op de foto om te vergroten