Tekst Rob Langeveld
Foto René Verleg

Discriminatie en ongelijke kansen vormen een significant probleem binnen de beleidsterreinen van VWS. Met het programma ‘Discriminatie en gelijke kansen’ richt VWS zich op alle beleidsterreinen. Coördinator Mehmet Aközbek, adviseur Marlin Wagtmans en beleidsondersteuner Christina Meijer en hun team betrekken vanuit de directie MEVA (Macro-Economische Vraagstukken en Arbeidsmarkt) uiteindelijk alle (beleids-)directies bij dit thema. “Iedereen heeft of krijgt hier mee te maken.”

Waar vanuit de werkgeversopgave Diversiteit & Inclusie (D&I) veel aandacht wordt besteed aan bewustwording binnen de organisatie, gaat het programma ‘Discriminatie en gelijke kansen’ een stap verder. Allereerst wordt kennis vergaard over discriminatie binnen de VWS-beleidsterreinen, om vervolgens onbedoelde discriminatie (zowel extern als in het VWS-beleid) actief tegen te gaan. Met als doel de kloof te verkleinen en alle doelgroepen mee te nemen. De opgaven kunnen niet los van elkaar worden gezien en werken actief samen.

In een bericht op vws#Net gaf Mehmet al een toelichting: “We werken met een brede werkgroep. Daarin zitten vertegenwoordigers van twaalf beleidsdirecties, die elk voor acht uur per week zijn vrijgemaakt voor dit onderwerp. Het aantal directies wordt later nog uitgebreid.”

Wanneer is jullie programma geslaagd?

Mehmet Akozbek: “Wanneer we met de VWS-brede aanpak Discriminatie en gelijke kansen het beleid van VWS en het veld verbinden en helpen om deze opgave verder uit te werken.”

Hebben jullie praktijkvoorbeelden van discriminatie in de zorg?

Christina Mijer: “Pharos heeft onlangs een kwalitatief onderzoek uitgevoerd naar ervaren discriminatie op basis van etniciteit, religie en huidskleur. Hierin vertelde een respondent dat haar voormalige huisarts haar in 20 jaar nooit had aangeraakt. Toen deze respondent per toeval een huisarts als invaller kreeg, werd zij meer serieus genomen en raakte deze huisarts haar wel aan. Door deze invaller ontdekte de respondent dat ze door een specialist gezien moest worden. De respondent kreeg het gevoel dat haar voormalige arts haar niet wilde aanraken vanwege haar zwarte huidskleur.”

Hoe kun je met VWS-beleid bereiken dat voorbeelden uit de praktijk verdwijnen?

Marlin Wagtmans: “Alleen als de praktijk zélf gelooft in het uitbannen discriminatie, kunnen stappen gezet worden. Vanuit VWS kunnen we een informerende en aanjagende rol spelen. Maar ook dat moeten we samen met de praktijk oppakken. Het moet dus van beide kanten komen. Ik vind het mooi en inspirerend om te zien hoe, zowel binnen als buiten VWS, veel mensen bezig zijn om dit doel na te streven. Met de VWS-brede aanpak tegen discriminatie en ter bevordering van gelijke kansen hopen we de kloof te verkleinen en alle doelgroepen mee te nemen.”

Subwerkgroepen

Het programma ‘Discriminatie en gelijke kansen’ kent drie subwerkgroepen:
- Uitgangspunten
- Onderzoek
- Bewustwording & Communicatie

Momenteel wordt onder meer gewerkt aan de opzet van een groep externe ervaringsdeskundigen. In de brief over het Jaarplan 2023, die de directie FEZ (Financieel en Economische Zaken) onlangs heeft gestuurd naar alle VWS-directies, is aangegeven dat elke directie een passage over ‘Discriminatie en gelijke kansen’ hierin moet opnemen.