Tekst Linda Miedema – Hilhorst en Vincent Theunissen schrijven om en om over hun beslommeringen bij het ministerie.

Als je de ministeries met hun politieke leiding en ambtelijke apparaten als een bos ziet, dan was VWS heel lang een redelijk beschutte boom. Weliswaar raakt het beleid aan het leven van elke Nederlander en ging er ook pre-Covid al veel geld in om, maar de manier waarop het beleid ingreep in het persoonlijk leven, was voor de meeste mensen indirect en aanvaardbaar. En als je VWS vergeleek met een boot, dan durfde het ministerie standvastig koers te zetten en de wind goed in de zeilen te krijgen voor flinke stelselwijzigingen.

Portret Linda Miedema
Linda Miedema – Hilhorst

Het Covid-tijdperk zorgde voor flinke wind. En wij, wij werden een hoge boom die veel wind ving en tegelijk ook een boot die moest manoeuvreren te midden van de storm. Het werk werd minder luchtig. Want het leven van veel mensen stond op z’n kop, mede door onze beleidskeuzes om het virus te controleren. Mensen die thuiszaten en hun eigen bedrijf zagen verpieteren. Ondernemers (off all people) werden genoodzaakt met hun armen over elkaar te zitten en niets te doen. Bedrijven gingen ten onder. En aan de andere kant waren er mensen die overuren draaiden: in de gezondheidszorg, het thuiskantoor, het thuisonderwijs en de verzorging van huisgenoten. Werk veranderde. Voor veel mensen zijn de gevolgen nog dagelijks voelbaar in hun relaties en hun werk. Sommige mensen staan nog steeds tegenover elkaar. En over de vraag hoe ernstig er ingegrepen moe(s)t worden, daarover verschillen de meningen diep in de maatschappij. 

Dat het gemakkelijker is om achteraf kritiek te leveren, dan op een varend schip te besluiten hoe door de storm heen te zeilen, is zeker waar. Maar dat het stormt, is gezien de gevolgen van het beleid ook niet meer dan logisch. Het heeft dan weinig zin om tegen de wind te vechten. Met stevige wortels in alle delen van de grond, goed gevoed, zal de boom beter bestand zijn tegen de storm. En moet je de VWS-boot zo positioneren, dat je de wind weer in de zeilen krijgt. Dat zijn geen gemakkelijke opgaven. Was het maar zo luchtig.