Tekst Rob Langeveld
Foto Purebudget.com

De berichtgeving over de ‘pros and cons’ van kunstmatige tekstprogramma’s roept de vraag op wat de invloed hiervan kan zijn op het werk van VWS’ers. Worden Kamerbrieven straks geschreven door computers? Bij wijze van experiment hieronder het (voor zover bekend) allereerste overheidsartikel dat is geschreven door het computerprogramma ChatGPT. Daaronder een korte beschrijving van de werkwijze én de bevindingen. Voorzichtige conclusie: vooralsnog geen reden tot paniek.

ChatGPT is een gratis chatprogramma waarmee je teksten kunt opstellen. Je kunt hiermee memo's, nota's, Kamerbrieven en officiële artikelen maken. Het programma is erg gebruikersvriendelijk en bespaart veel tijd. Het gebruikersgemak van ChatGPT is hoog. Je kunt hiermee gemakkelijk hyperlinks toevoegen, tabellen maken en afbeeldingen plaatsen. Ook is het mogelijk om teksten te wijzigen en te verbeteren.

ChatGPT is daarnaast politiek- en mediagevoelig. Ambtenaren moeten hier goed mee omgaan. De teksten van ChatGPT moeten aan de toegankelijkheidseisen van de rijksoverheid voldoen. De veiligheid van ChatGPT is volledig gewaarborgd. ChatGPT maakt medewerkers van de overheid niet overbodig.

Opdracht

Bovenstaande tekst is de letterlijke uitwerking van de door mensenhanden (redacteur Rob Langeveld) ingevoerde opdracht: “Schrijf een objectief artikel van maximaal 500 woorden voor het interne personeelsmagazine van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. Beschrijf hierin de voor- en nadelen van het gebruik van ChatGPT voor het opstellen van memo's, nota's, Kamerbrieven en officiële artikelen. Beschrijf het gebruikersgemak en beargumenteer of AI (Artificial Intelligence) tijdwinst oplevert voor ambtenaren. Geef ook aan hoe het zit met en politieke- en mediagevoeligheid van het gebruik van ChatGPT door ambtenaren. Voldoen de teksten van ChatGPT aan de toegankelijkheidseisen van de rijksoverheid? En is de veiligheid van dit programma volledig gewaarborgd? Ga ook in op de vraag of ChatGPT medewerkers van de overheid uiteindelijk overbodig maakt.”

Werkwijze

Vóór het invoeren van deze opdracht was ongeveer drie kwartier nodig om het programma te installeren (let op: dit kan alleen op laptop of computer, niet op mobiele telefoon), een account aan te maken, in te loggen en een aantal ‘tutorials’ te bekijken. ChatGPT spreekt de gebruikers aan in het Engels (of desgewenst Spaans) maar opdrachten kunnen Nederlandstalig worden ingetikt. Klik (een aantal keer) op ‘submit’ en binnen enkele minuten verschijnt het Nederlandstalig resultaat! Zoals hierboven.

Oordeel

Het oordeel over dit eerste resultaat? Als hoofdredacteur van vws#Dia zou ik de door ChatGPT aangeleverde tekst nooit goedkeuren voor publicatie. Te obligaat, te nietszeggend, te vaag. En vooralsnog onbruikbaar, dus. Maar ik sluit niet uit dat in de komende nummers van vws#Dia toch een AI-artikel wordt verstopt. Benieuwd of dat door de lezers wordt herkend…

Zelf ook bevindingen met het gebruik van ChatGPT of ‘AI’ voor het werk? Deel ze in de Tijdlijn op vws#Net!