Tekst Sabina van Gils
Foto Lex van Lieshout

Dit jaar viert VWS Flex zijn 10-jarig jubileum. Judith van den Berg, hoofd van VWS Flex, en Peter Leeflang, manager bij de directie Curatieve Zorg (CZ), over het ontstaan, de samenwerking en de toekomst van de dienst. Judith: “We zien het als onze taak om VWS elke dag nog beter te maken.”

Portretfoto Peter Leeflang
Peter Leeflang, manager bij de directie Curatieve Zorg
Portretfoto van Judith van den Berg
Judith van den Berg, hoofd van VWS Flex

Wat was de aanleiding om VWS Flex 10 jaar geleden op te richten?

Judith: “Voor het 10-jarig jubileum zijn we in de archieven gedoken, en ontdekten dat de eerste pool al in 1994 bestond – de voorloper van VWS Flex, dus. Daar heeft Peter ook gewerkt, dus ik denk dat hij deze vraag beter kan beantwoorden dan ik!”

Peter: “Dat klopt, die pool heette 'Programma's en Projecten'. VWS Flex is opgericht omdat er binnen het departement regelmatig projecten waren die tijdelijk specifieke expertise vereisen, er was dus veel behoefte aan goede, flexibele krachten. VWS Flex sprong in op deze behoefte; de pool werd uitgebreid en geprofessionaliseerd.”

Als je het VWS Flex van nu vergelijkt met hoe het in het begin was, is er dan veel veranderd?

Judith: “Ja, enorm! Een van de eerste vernieuwingen was de introductie van ontwikkelplekken; tijdelijke posities waar projectmanagers in drie jaar worden opgeleid. Dit maakte van VWS Flex naast een flexpool ook een opleidingscentrum, bedoeld om projectmatig werken binnen het departement te stimuleren. Daarnaast zijn er in de afgelopen jaren diverse vakgroepen opgezet om kennis en kwaliteit te bundelen en te professionaliseren. Denk aan Lean & Agile werken of projectcoaching. Ook zijn er Rijkstrainees, projectsecretarissen en interim-beleidsmedewerkers bijgekomen, en zijn we voor SZW gaan werken.”

'We zien een trend richting meer opgavegericht werken binnen de overheid'

Zijn er onderdelen van VWS Flex waar veel vraag naar is?

Judith: “Een goed voorbeeld is Flex Beleid, een interim beleidspool die we drie jaar geleden hebben opgezet. De vraag hiernaar is zo groot dat we slechts een derde kunnen bedienen. Daarnaast zien we een trend richting meer opgavegericht werken binnen de overheid. We willen vaker maatschappelijke vraagstukken als uitgangspunt nemen, en de verleiding weerstaan om opgaven automatisch aan te pakken vanuit de bestaande structuren en belangen. Ook wordt VWS Flex steeds vaker ingeschakeld voor procesexpertise en strategische begeleiding.”

Peter: “Het sterke punt van VWS Flex is de brede waaier aan tijdelijke experts die snel kunnen inspringen op actuele behoeften. Dit is vooral belangrijk in een dynamische omgeving waar politieke kwesties plotseling urgent kunnen worden. Het voordeel van deze pool is dat de kandidaten al bekend zijn met de werkwijze binnen VWS en dus snel kunnen schakelen.”

Hoe komen mensen eigenlijk in deze pool terecht? Moet je solliciteren of zijn er andere criteria?

Judith: “Ja, je moet solliciteren. De pool kan alleen succesvol zijn als we zorgvuldig kunnen selecteren wie we aannemen. Kandidaten moeten analytisch sterk zijn, snel kunnen inschatten wat er speelt en daadkrachtig kunnen handelen. De selectie is daarom best streng. Of je al bij VWS moet werken om te solliciteren? Nee. Sterker nog: diversiteit in alle opzichten is essentieel.”

Peter:Ik denk dat sollicitatie en selectie cruciaal zijn: je moet vanaf dag één kunnen presteren. Er is meestal geen tijd voor een uitgebreide inwerkperiode, zeker niet als er een dringende kwestie speelt.”

'Mensen zijn vaak enthousiast om daar aan de slag te gaan'

Peter, jij bent een afnemer van de diensten van VWS Flex. Wanneer besluit jij om hun diensten in te schakelen?

“In principe proberen we personele vraagstukken binnen mijn directie op te lossen. Maar er zijn momenten waarop dat gewoon niet haalbaar is, vooral als er plotseling een groot en complex project opduikt. Neem bijvoorbeeld een huidig project waarin we met alle eerstelijns partijen een nieuwe visie ontwikkelen over het toekomstbestendig maken van de eerste lijn. Dat is een enorme taak die we niet zomaar naast ons reguliere werk kunnen doen. Op zulke momenten neem ik contact op met Judith of een van haar collega's. Of ik een verzoek kan doen voor een specifiek persoon? Tja, vragen kan altijd.”

Omschrijf eens de samenwerking tussen VWS Flex en CZ?

Judith: “Die is uitstekend. CZ is een fijne directie om personeel aan te leveren. Het is een dynamische en politiek interessante omgeving waar veel gebeurt en waar de projecten echt impact hebben. Kortom: een populaire bestemming, mensen zijn vaak enthousiast om daar aan de slag te gaan.”

Peter: “Ik schakel VWS Flex alleen in als er een dringend probleem is, en dat werkt goed. De samenwerking is altijd vlekkeloos en ik ben erg tevreden met de experts die ze leveren.”

'VWS Flex kan helpen de inzet van personeel binnen de hele organisatie flexibeler te maken'

Peter, zijn er aspecten die je mist in de dienstverlening van VWS Flex?

“Nou, ik denk dat VWS in zijn geheel flexibeler zou moeten zijn in de organisatie van personeel. We zijn opgedeeld in directies met specifieke belangen en thema's, maar de grootste uitdagingen liggen niet meer binnen één sector, maar juist op de snijvlakken tussen die verschillende sectoren. Denk aan de samenwerking tussen ziekenhuizen en verpleeghuizen, of tussen eerstelijnszorg en het sociale domein. Daar moeten we flexibel kunnen inspelen op veranderende behoeften. VWS Flex heeft de expertise om hier een adviserende rol in te spelen en kan dus helpen om de inzet van personeel binnen de hele organisatie flexibeler te maken.”

Judith, tot slot, wat zijn de toekomstplannen van VWS Flex voor de komende 10 jaar?

“Een van onze belangrijkste doelen is het versterken van opgavegericht werken binnen VWS. Dat sluit ook goed aan bij wat Peter net aangaf. Daarnaast willen we meer mensen zoals Peter goed kunnen adviseren. We zien het als onze taak om VWS elke dag nog beter te maken. We leren veel en willen die kennis gebruiken om de organisatie te helpen. Daar zit nog veel potentie en daar gaan we de komende tien jaar enthousiast aan werken!”

Team VWS Fles medewerkers
Alle medewerkers van het team VWS Flex.