Tekst Adriaan Duivesteijn
Foto Arenda Oomen, illustratie: Marco Faasen

Even geen prikkels, maar leegte, rust en contemplatie. Door op een bank te gaan liggen of door in gebed gaan. Alleen of samen met collega’s. De stilteruimtes in De Resident en in Terminal Noord bieden daar gelegenheid voor. Maar wie komen hier?

Ahlem
Gean Ockels (50) redacteur/communicatieadviseur directie Communicatie
Gean

‘Even in het donker op de bank liggen’

“Voor mij is de rustruimte een hulpmiddel - zoals je ook software hebt -  om mijn werk goed te doen. Maar, om misverstanden te voorkomen, deze ruimtes zijn allesbehalve kamers om ongestoord te kunnen werken. Ze zijn bedoeld voor mensen die zich even moeten terugtrekken, bijvoorbeeld omdat ze een chronische aandoening hebben of willen bidden of mediteren.

Twee dagen werk ik op kantoor en twee dagen thuis. Niet elke werkdag, maar af en toe moet ik even tot rust komen. Dan zijn er te veel prikkels en heb ik een prikkelarme omgeving nodig. In de loop van de dag maak ik dan gebruik van de rustruimte. Een half uur, drie kwartier, even in het donker op de bank liggen, even opladen. 

De rustruimte is een smalle pijpenla met een bank. Naast de rustruimte is er ook een stilteruimte. Die is groter, maar de rustruimte kan je afsluiten. Eigenlijk is de rustruimte mijn ‘best kept secret’. Ik heb niet vaak voor een gesloten deur gestaan. Misschien is het dus helemaal niet verstandig dat ik er de aandacht op vestig. Straks staan er lange rijen! Maar natuurlijk is het geen geheim, je vindt de informatie gewoon op Rijksportaal. En ik ben heel blij dat deze ruimtes er zijn.”
 

Pim
Pim Roza (42) coördinerend beleidsmedewerker directie Publieke Gezondheid
Pim

‘Elkaar vinden in de God van de Bijbel’

“Vrij snel nadat ik in oktober 2020 bij VWS kwam werken, heb ik mij aangesloten bij een gebedsgroep van christenen op het ministerie. Eén keer in de twee weken komen we bij elkaar in de lunchpauze, omdat we het mooi vinden het geloof met elkaar te ervaren. We gaan naar verschillende kerken, maar vinden elkaar in het geloof in de God van de Bijbel.

Momenteel heeft onze groep dertien leden. Bij onze (hybride) bijeenkomsten beginnen we met het lezen van een stukje uit de Bijbel, dat telkens iemand anders voorbereidt. We bespreken dit en bekijken of en hoe we het kunnen toepassen in ons dagelijks leven of ons werk. We sluiten af met gebed met en voor elkaar en voor de overheid. Dit kan persoonlijk zijn, bijvoorbeeld gebed voor een zieke, maar we bidden bijvoorbeeld ook voor wijsheid voor de bewindspersonen bij de soms ingewikkelde besluiten die zij moeten nemen.

Ik vind het fijn om tijdens een drukke werkdag even een moment van rust en bezinning te hebben. Volgens mij past onze gebedsgroep ook goed bij de diversiteit die we als ministerie willen nastreven, waarbij er ruimte is voor mensen met verschillende religieuze en culturele achtergronden. Mocht je nieuwsgierig zijn geworden: een ieder die geïnteresseerd is, is welkom om een keer aan te sluiten!”

Ahlam
Ahlam El Bellahssini (25) adviseur bedrijfsvoering programma New Professionals, directie Organisatie Beheer en Personeel
Ahlam

‘Het gebed verbetert mijn vitaliteit’

“Als moslima bid ik vijf keer per dag. Momenteel vallen twee gebeden binnen werktijd. Dankzij Eigentijds Werken kan ik mijn tijd flexibel indelen. Ik bid in de stilteruimte en daar besteed ik per keer een kwartier aan, die tijd heb ik in mijn agenda ingepland. Het heeft nog nooit tot problemen geleid. Mijn collega’s houden er rekening mee en dat waardeer ik zeer!

Ik werk in De Resident en in Terminal Noord aan de Schedeldoekhaven. Ook daar is een stilteruimte. Een van de twee ruimtes in De Resident kun je afsluiten. Daar kies ik voor, ik kan mij dan beter concentreren. Een heel enkele keer sta ik voor een gesloten deur. Als ik de tijd heb, wacht ik even. Soms heb ik het idee dat mensen denken dat de stilteruimte alleen voor gebed is, maar die is er voor iedereen die bijvoorbeeld stilte wil opzoeken.

Ook om goed te kunnen functioneren heb ik dit nodig: het gebed is tegelijk een rustmoment voor mij. Even alleen zijn voorkomt het opbouwen van stress. Mijn wekker zet ik op vijftien minuten. Het gebed en het nemen van rust verbetert mijn welzijn en vitaliteit. Daardoor kan ik productiever zijn. Bij mijn sollicitatie heb ik gevraagd of het mogelijk is te bidden. Fijn dat VWS dit aanbiedt.”