Circulaire Economie, 2021-2023

Publicatiedatum
vrijdag 15 oktober 2021
Productie
Het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat, mede namens de ministeries van Economische Zaken en Klimaat, Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit en Buitenlandse Zaken.
Vormgeving
VormVijf, Den Haag
E-mail
ienw-internet@minienw.nl
Internet
http://www.rijksoverheid.nl/circulaire-economie
Copyright
CC0 1.0 Universal