Foto Tineke Dijkstra

In dit magazine vindt u de samenvatting van en interviews uit  het Uitvoeringsprogramma Circulaire Economie 2021-2023.
Er zijn 10 interviews opgenomen met mensen die door hun werk en persoonlijke motivatie een gezicht geven aan de transitie naar een circulaire economie. Daarbij is aan elk van hen gevraagd een zin af te maken: “Voorts ben ik van mening dat...”.

“Voorts ben ik van mening dat Carthago vernietigd moet worden.” Met deze woorden sloot de Romeinse senator Cato steevast zijn redevoeringen af, om het even over welk onderwerp die gingen. Deze tactiek komt voort uit de gedachte dat dingen die belangrijk zijn, voortdurend herhaald moeten worden.