Tekst Marc Mijer
Foto Tineke Dijkstra

Van betekenisvol ondernemen het nieuwe normaal maken. Dat is het doel van Powered by Meaning. Het bedrijf bewandelt daarbij twee paden. Met ‘Route Circulair’ helpt het andere bedrijven om de juiste impact te maken. Daarnaast richt het zich op het oplossen van systeemfouten, bijvoorbeeld in de vastgoedsector. De praktijk waarbij eigenaren investeren, snel winst maken en weer verkopen moet vervangen worden door een model waarbij eigenaren aanblijven. Dan houden ze immers belang bij een duurzame waarde van hun vastgoed en het gebruik van circulair bouwmateriaal. Het onderstreept Guido’s verwondering over het huidige economische systeem, waarbinnen het normaal gevonden wordt dat materialen en grondstoffen hun waarde verliezen.

Guido Braam is medeoprichter van Powered by Meaning. Als ondernemer zet hij zich in voor circulariteit in diverse sectoren. Samen met Thomas Rau en Klaske Kruk werd hij in 2021 uitgeroepen tot Circular Hero.

Toewerken naar een ‘nieuw normaal’ is nogal een ambitie. Voor Guido is het, na ruim tien jaar inzet voor de transitie naar een circulaire economie, niet minder dan vanzelfsprekend. “Als je eenmaal ziet hoe vreemd het huidige systeem is, wordt het onmogelijk om het niet meer te zien.” Dat geldt op dit moment nog niet voor iedereen. Wat is er voor nodig om circulariteit concreet waar te maken? “De transitie naar een circulaire economie doorloopt een ontwikkeling. In het begin maakten omdenkers zoals Thomas Rau duidelijk waar het om draaide en waarom het urgent was. Toen begon de fase van onderzoek: wat is er nodig voor de verandering? Daarna zijn zaken uitgeprobeerd en blijkt er van alles mogelijk. Nu begint het echte spel: circulariteit moet de standaard worden. Ondernemers spelen daarin een grote rol, want zij moeten circulaire producten en diensten ontwikkelen. De daarvoor benodigde investeringen willen zij best plegen. Maar daar zijn twee voorwaarden aan verbonden: voorspelbaarheid en urgentie. Die urgentie zie je nu al in enkele sectoren optreden, onder andere in de bouw waar bepaalde grondstoffen schaars zijn. Bij voorspelbaarheid spelen opdrachtgevers, waaronder de overheid, een belangrijke rol. Stel dat de overheid bepaalt dat bij de woningbouwopgave minstens een x-percentage circulair tot stand moet komen, dan verschaft dat ondernemers de zekerheid waarop ze kunnen investeren in circulaire producten.”

Meer dan de markt

In de coronacrisis ziet Guido de bevestiging van het belang van een aanwezige overheid. “Sturing geven aan wat belangrijk is voor de bevolking; dat is gewoon nodig als je stappen moet zetten. Of het nu gaat om het bestrijden van een pandemie of de verandering van ons economische systeem. Wat dat laatste betreft is er lang geloof geweest in het liberalisme. Dat verschuift nu. De maatschappij is meer dan de markt.” 

“Voorts ben ik van mening dat… ondernemers altijd voor iedereen waarde moeten toevoegen.”

Snoepwinkel

Er is dus een rol weggelegd voor de overheid en voor bedrijven. Guido weet er zelf alles van. “In Nederland ben ik denk ik één van de pioniers. Daarom is de Circular Hero award een mooie erkenning. Ondertussen struikel ik voort. Het is nieuw, niemand weet precies hoe het allemaal werkt binnen de circulaire economie. Als je vooraf wil weten of het lukt, werkt dat verlammend. Het is daarom een kwestie van uitproberen, ervan leren en een nieuwe stap zetten. En van motivatie. Als ondernemer heb ik groei meegemaakt, in aantallen werknemers en omzet. Maar op een gegeven moment merk je dat je verdieping mist in je werk. Waarom sta je zo vroeg op om hard te werken, en ga je pas laat weer naar bed? Welk probleem wil je oplossen? Mensen als Herman Wijffels, met zijn verhaal over de balans tussen economie en ecologie, hebben mij geïnspireerd. Maar circulariteit is niet alleen urgent; het is ook enorm interessant. Het biedt een kans om te innoveren. Het opent de deur naar mogelijkheden om de grondstoffenschaarste op te lossen, maar ook problemen op het gebied van klimaat en biodiversiteit. De transitie naar een circulaire economie is een snoepwinkel voor de ware ondernemer.”