Foto Marker Wadden

Portret Lidewijde Ongering
Secretaris-generaal Lidewijde Ongering

We zijn hard bezig met het verduurzamen van ons werk. We boeken successen en zetten steeds weer nieuwe stappen in de richting van een volledig duurzame manier van werken. Natuurlijk, soms slaan we een pad in dat doodlopend blijkt. Dat hoort bij onze zoektocht naar duurzame innovaties en projecten. Maar bovenal bewijst ook dit jaarverslag weer: we zijn goed op weg.

Duurzaamheid is het nieuwe normaal. We verankeren duurzaamheid in ons werk. Dat betekent dat we bij alle besluiten en opdrachten oog hebben voor de effecten ervan op klimaat en energie en op het verbruik van grondstoffen. Minder energieverbruik, meer gebruik van duurzame energiebronnen als wind en zon en minder grondstoffenverbruik; dat was en blijft onze missie voor de jaren die komen.

Heel het ministerie van IenW heeft met de grote maatschappelijke transities te maken. Gezamenlijk werken wij aan de overgang naar slimme en schone mobiliteit, de circulaire economie en de aanpassing aan klimaatverandering. Kijk naar 2018, waar extremen in het klimaat, zoals de langdurige droogte bepalend waren voor ons werk. Deze transities raken onze kerntaken. Het maakt ons werk ingewikkelder, maar ook inspirerend en interessant. Of we nu beleidsmaker, opdrachtgever, uitvoerder of inkoper zijn. Samen met onze partners nemen we die uitdagingen aan. Alleen ga je misschien sneller, maar samen kom je verder. Of het nu gaat om energie besparen, groene energie opwekken of circulair bouwen. Door samen naar oplossingen te zoeken, kom je tot slimme innovaties.

We zijn goed op weg. Met het openstellen van de Marker Wadden en het realiseren van een volledig circulair viaduct bij Kampen, hebben we mooie voorbeelden om te tonen dat duurzaamheid werkt.

Bovendien hebben we een belangrijke stap gezet naar het verduurzamen van de projecten van het Deltafonds en het Infrafonds. Bij offertes die we uitvragen, vragen we de bedrijven aandacht te besteden aan CO2 -reductie, effecten van klimaatverandering en circulaire economie. Van de start tot en met de uitvoeringsfase van elk project.

Ook in onze bedrijfsvoering blijven we kansen zoeken. Zo deden we in het afgelopen jaar een proef met refurbished telefoons voor onze medewerkers om het gebruik van primaire grondstoffen te beperken.

We zijn trots op de successen uit 2018. Tegelijkertijd realiseren we ons heel goed dat we nog een lange weg te gaan hebben. Ook in 2019 en de jaren erna blijven we continu hard werken aan de uitdagingen die we tegenkomen. We blijven de markt prikkelen om met duurzame oplossingen te komen in onze rol van opdrachtgever. En we blijven met onze partners samen zoeken naar circulaire toepassingen en het breder toepassen van circulaire technieken.

De komende jaren moeten we nog stevig doorschakelen. De inzet en betrokkenheid van onze mensen en onze partners schept vertrouwen. Samen gaan we die reis naar een noodzakelijke duurzame wereld maken. Voor nu en voor de toekomst.

Secretaris-generaal Lidewijde Ongering, ministerie van Infrastructuur en Waterstaat