Maak kennis met de versterkte strategiefunctie van IenW en met de kersverse directie Algemeen Strategisch Advies, roepnaam ASA. Een stevig antwoord op de maatschappelijke opgaven waar we als IenW nu en in de toekomst voor staan.

Eén van de ontwikkelthema’s van het Kompas is dat we het strategie-, innovatie- en kennisprofiel van ons departement versterken. Die komt eraan in de vorm van een versterking van de strategiefunctie in de DG’s in samenhang met de vorming van de directie Algemeen Strategisch Advies (ASA). Bij ASA komt een team van ervaren krachten die IenW gaat helpen, uitdagen en ondersteunen op het gebied van strategie, algemene economie, kennis en innovatie. Het doel is om een stevigere positie voor IenW te creëren, meer impact op de besluitvorming in Den Haag en beleid dat ook op de langere termijn de samenleving dient.

Toekomstgericht, samenhangend, beter onderbouwd

Samen met de beleidsdirecties gaat de nieuwe directie IenW helpen om zich meer te richten op de lange termijn. Ook zal er gewerkt worden aan meer samenhang in het beleid en zal dat beleid economisch sterker worden onderbouwd, met speciale aandacht voor brede welvaart. ASA gaat daartoe rond de grote beleidskwesties intensief optrekken en samenwerken met de vier beleids-DG’s, Rijkswaterstaat en ILT. ASA monitort (inter-)nationale ontwikkelingen, haalt kennis naar binnen en zet belangrijke onderwerpen op de ambtelijke en bestuurlijke agenda. Daarnaast houdt ASA toezicht op de integraliteit van beleid. ASA, de beleids-DG’s , Rijkswaterstaat en ILT werken samen hard aan een strategischer, sterker en effectiever IenW.

ASA infographic