De Kompasweek ligt achter ons. Het was mooi om te zien dat zo veel collega’s met groot enthousiasme sessies hebben georganiseerd en aan de week hebben deelgenomen.

Jan Hendrik Dronkers
Jan Hendrik Dronkers, Secretaris-generaal IenW

Ik wil iedereen graag bedanken voor haar of zijn inbreng. Ik hoor veel positieve geluiden over waardevolle gesprekken, over verrijkende inzichten en over sessies rond de ontwikkeling van IenW die naar meer smaken. Het is ook goed om te zien dat collega’s uit alle onderdelen van IenW elkaar hebben ontmoet.

Want samen moeten we het doen.

Het Kompas is een hulpmiddel om met elkaar koers te houden. Je vertaalt het naar je eigen werksituatie en naar je handelen in de samenwerking met collega’s van binnen IenW en onze partners van daarbuiten.

In een tijd van transities houdt dat in dat we veel dingen anders moeten doen dan we gewend zijn. We stappen uit onze comfortzone en verkennen nieuwe mogelijkheden.

Tijdens de Kompasweek hoorde ik iemand zeggen: ‘Als we binnen IenW allemaal in onze huidige rol blijven zitten, dan komen we er niet’. Dat is een spannende uitspraak, en hij is ook waar. De vaak aangehaalde quote van Einstein luidt: ‘We gaan onze problemen niet oplossen met dezelfde denktrant waarmee we ze veroorzaakten.’

Met het Kompas in de hand navigeren we naar de toekomst. Ik wil je vragen daarvoor tijd en ruimte te maken met elkaar. Dat doen we ín het werk, niet ernaast.

Vraag de collega’s van het team Kompas om ondersteuning als je er alleen niet uitkomt. Rondom organisatieontwikkeling hebben we veel kennis en kunde in huis. Laten we daar gebruik van maken.

Ook feedback op deze Kompasweek en suggesties voor het vervolg zijn van harte welkom. Stuur ze naar team Kompas.

De wereld is volop in beweging en Nederland beweegt mee. We staan voor grote opgaven om ons land veilig, bereikbaar en leefbaar te houden. Met een rijk en divers team van professionele IenW-collega’s staan we daarvoor aan de lat. Ik hoop dat dit e-zine je heeft geïnspireerd en op nieuwe ideeën heeft gebracht.

Nu is het zaak die ideeën te delen, en al ‘kruisbestuivend’ in gesprek met collega’s tot een nieuwe, krachtige koers voor jouw werk te komen. Zo werken we samen aan de toekomst van Nederland.

Wat blijft dat toch prachtig werk!

Jan Hendrik Dronkers
Secretaris-generaal IenW