Wat is het Kompas?

Kompas

Inleiding op het Kompas

Eén Kompas. 9 ontwikkelthema’s. Maar wat zijn de thema’s ook alweer? Collega’s uit verschillende IenW onderdelen leggen ze in korte audiofragmenten aan je uit.

1. Opgavegericht werken (OGW) in het licht van de transities

We werken en denken vanuit de (maatschappelijke) opgave. De transities slimme en groene mobiliteit, klimaatadaptatie en circulaire economie zijn belangrijke voorbeelden van onze opgaven.

ikoon kompas

2. Integraal werken

We hanteren zo veel mogelijk een integrale benaderingswijze die boven de traditionele sectorale benadering uitstijgt. Daarmee heffen we spanningen op, bijvoorbeeld:

  • tussen duurzaamheid en bereikbaarheid;
  • tussen de modaliteiten;
  • in het ruimtelijke domein.

Oplossingen die we bedenken, moeten standaard bijdragen aan CO2-reductie, en circulair en klimaatadaptief zijn. Afwijkingen hiervan motiveren we apart.

ikoon dorpje

3. Versterken strategisch, innovatief en kennisprofiel

We versterken het strategische, innovatieve en kennisprofiel van ons departement. Hiermee geven we inhoud aan het langetermijnbeleid en aan het daarop ontwikkelen en innoveren.

4. Professionaliseren van de eigenaars-, opdrachtgevers- en opdrachtnemersfunctie

We professionaliseren de eigenaars-, opdrachtgevers- en opdrachtnemersfunctie om de samenwerking in de driehoek te verstevigen.

5. Versterken aandacht voor de uitvoering

We versterken de belangstelling en aandacht voor de uitvoering.

6. Herijken relatie tussen beleid en inspectie

We herijken de relatie tussen beleid en de inspectie.

ikoon kaartje NL

7. Vergroten beheersbaarheid

We tillen de beheersbaarheid van projecten en programma’s naar een hoger niveau. We laten ons niet meer verrassen door tegenvallers.

8. Herwaarderen ICT/IV als primair proces

ICT/IV bepaalt steeds meer hoe wij onze verbindingen met de buitenwereld en onze primaire processen inrichten. Daarom herwaarderen we ICT/IV als een primair proces.

ikoon werk in uitvoering

9. Transparante overheid

We willen een transparante overheid zijn die in interactie met stakeholders opereert. De recente besluitvorming van het kabinet over transparantie betekent dat onze advisering aan de bewindslieden zich in veel grotere openbaarheid gaat afspelen. We moeten daarom onze informatiehuishouding versterken. Dat doen we onder meer door de digitale documentenstroom te optimaliseren. Daarnaast vergroten we de transparantie door het proces rondom de Wob (op termijn Woo) te verbeteren.

illustratie 'samen aan de slag'