Stappen zetten voor Nederland

overstekende voetgangers

De Kompasweek ligt alweer drie weken achter ons. Was je erbij of paste het net niet in je agenda? Dit E-zine stelt je in staat om af te stemmen op het Kompas. Verken de 9 ontwikkelthema’s, deel mee in de ervaringen van collega’s tijdens de Kompasweek en navigeer mee. Samen maken we de beweging voorwaarts. Samen zijn we onderweg en zetten we belangrijke stappen voor Nederland.

‘Ik wil me als jonge IenW’er hard maken voor een meer inclusieve blik in beleid. Beleid maken voor écht alle Nederlanders.’

Het Kompas helpt ons navigeren, maar wat is ons reisdoel? Aan het begin van de Kompasweek vroegen we meerdere collega’s naar hun kijk op de toekomst van IenW. Tijdens de sessies kwam op die vraag geen eenduidig antwoord. Wat wel duidelijk werd is dat de focus sterk bepaald wordt door het heden zonder de stip op de horizon scherp te hebben. We willen versneld in beweging komen. Neem de lijst met onze maatschappelijke opgaven door en een gevoel van urgentie bekruipt je. Ga maar na:

  • Op mobiliteitsgebied wordt onder steeds complexere omstandigheden steeds meer van ons verwacht.
  • Als we de gevolgen van de klimaatverandering voor Nederland nog enigszins willen beperken, moeten we nu de samenwerking zoeken met andere opgaven en overheden.
  • Over de toekomst van de luchtvaart zijn burgers en politiek sterk verdeeld. Veiligheid en een sterk netwerk zijn belangrijk, maar minder hinder is dat ook.
  • We moeten naar een circulaire economie gebaseerd op hergebruik in plaats van verspilling. Om de doelen voor 2050 en 2030 te halen, zijn versnelling, opschaling en regie nodig.
  • Bodemdaling in het Groene Hart en veenweidegebieden is een kwestie die verschillende terreinen raakt en om actie vraagt van meerdere departementen, overheden en private partijen.
  • Om betrouwbaar en zelfbewust met anderen te kunnen werken aan de uitvoering van beleid, moeten de rol en positie van uitvoeringsorganisaties zoals Rijkswaterstaat worden versterkt.
  • Uitdagingen op het gebied van bijvoorbeeld droogte, luchtvaart en circulaire economie vragen om gerichte innovaties. De PFAS-, stikstof- en andere crises vereisen een versterking van onze kennis.
  • De drukte op de weg neemt toe en na jaren van daling stagneert het aantal verkeersdoden.
  • Bescherming tegen overstromingen is en blijft van groot belang. Grotere risico’s door klimaatverandering vragen om meer financiële middelen.
illustratie kansen en uitdagingen

‘Creëer in de bezetting en tijdsbesteding ruimte om met de lange termijn bezig te mogen zijn.’

Snelle actie is dus nodig. Maar waar beginnen we? Hoe vertalen we die grote kwesties naar samenwerkingsverbanden met partijen van binnen en buiten onze organisatie? En hoe komen we uiteindelijk tot werkbare to-dolijstjes? Wat de vertaalslag extra complex maakt, is dat veel opgaven gedeelde verantwoordelijkheden zijn. We moeten samenwerken en dus onze takenlijstjes afstemmen met meerdere partijen binnen en buiten het ministerie.

Ook lastig: de opgaven veranderen voortdurend. Dat vraagt dus niet om een dichtgetimmerd project of programma, maar om een adaptieve aanpak. Waarbij we samen met anderen stap voor stap op weg gaan, evalueren, goed om ons heen kijken en dan bepalen in welke richting we verdergaan. Dat kost tijd. Maar zo leren we het meest en zorgen we dat elke stap een passende stap is.

Gelukkig ontbreekt het collega’s niet aan betrokkenheid, motivatie en energie om de uitdaging aan te gaan. Ook klonk waardevolle feedback op de organisatie en eigen handelen. Een greep uit een aantal reacties, reflecties en voornemens tijdens en na de Kompasweek:

illustratie met citaten

De volgende stap?

Wellicht brengt dit E-zine je op een idee over je volgende stap. Of wellicht viel een kwartje in een gesprek tijdens of na de Kompasweek. Misschien heb jij al helemaal helder wat jouw bijdrage aan één van de opgaven kan zijn en wat je morgen gaat doen. Maar het is ook mogelijk dat je nog wel wat inspiratie kan gebruiken. Van die ene collega wellicht. Een telefoontje is snel gepleegd.

Is dat een brug te ver? Ook wij als Team Kompas gaan graag met je in gesprek als je ons een e-mail stuurt. En heb je een gouden tip waar alle IenW’ers iets aan hebben? Of wil je anderen deelgenoot maken van jouw zoektocht en gesprekken met collega’s? Dan besteden we daar graag aandacht aan in de nieuwsbrief. Stuur een mailtje naar kompas@minienw.nl.