JenV Magazine, 1 Jaargang 1

Publicatiedatum
donderdag 25 januari 2018
Hoofdredactie
Directie Communicatie (Sander Grip)
Productie
Redactieteam JenV Magazine (Brenda Meijer, Martin Lamboo, Nienke Hedeman, Evelien Boeije, Gabriëlle Caminada, Charlotte van den Berg, Rutger Rog)
Eindredactie
Directie Communicatie
Vormgeving
Sander Grip
E-mail
jenvmagazine@minvenj.nl
Internet
https://www.rijksoverheid.nl/ministeries/ministerie-van-justitie-en-veiligheid
Redactieadres
Postbus 20301, 2500 EH Den Haag
Telefoon
070 370 73 45
Copyright
CC0 1.0 Universal